ДАЛИ Е ИМАЛО ОПИТИ АПОСТОЛЪТ ЛЕВСКИ ДА БЪДЕ СПАСЕН ОТ БЕСИЛОТО? КАТЕГОРИЧНО НЕ!

Pan.bg 28 апр 2019 | 08:46 views (4871) commentaries(8)
img
Не „истината”, а истината дали има опити Левски да бъде спасен

Автор: Катерина Иванова, Деа Манолова

http://newme.bg/articles/ne-istinata-istinata-dali-ima-opiti-levski-da-bde-spasen?fbclid=IwAR3gGkVeG-OpwkQHxqKEhvY_-Ukan0UKcsNNQlKSKmcplSMiAVRDVaiKW4M

Всичко започна от разказа на Радичков „Къкринското ханче подир залавянето на българския Апостол“...Там на сутринта прииждат хора, мъже и жени, и пълнят котел, кош или престилка със сняг, защото нощес била плъпнала мълва, че са заловили човек, а човекът носел пари...И тия топят снега да се бялне някоя сребърна пара, долита гарван, но погнусено отлита, а един човек все пак покрива с черга отпечатаната в снега стъпка на Левски...И Радичков пише още, че бил в Къкрина и Ловеч, питал – разпитвал, а после и чел и се оказало, че това е лъжа, уродлива пряспа...И когато той самият почнал да топи уродливата пряспа, всяка нейна капка мъчително се оцеждала в душата му...

И ние ще се опитаме да стопим една уродлива пряспа -че в 1873 Левски е можел да бъде спасен, но неговите хора и народът не си помръдват пръста, но ще почнем по - отдалеч, защото дяволът е в детайлите...

В 1837 в Америка Проктър и Гембъл отварят фабрика за сапун, в Париж прокарват улично осветление, Луи Дагер изобретява дагеротипията, Шопен композира Балада № 1 в сол минор, след петгодишна експедиция около Южна Америка Дарвин представя колекция от бозайници и птици, Балзак написва „Сезар Бирото“, Леви Щраус е в Бавария, но скоро отвъд океана ще ушие първите дънки, Дикенс пише „Приключенията на Оливър Туист“, Морз изобретява телеграфен апарат с кодирани букви, Фарадей прави научни публикации за електролизата, в Санкт Петербург на премиерата на операта му „Иван Сусанин“ аплодират Глинка...

И в същата тази 1837 в град Карлово, в Османската империя, се ражда Васил Иванов Кунчев. Тук от 440 години (към този момент) българите не знаят на кой свят живеят и какво се случва в света, защото обитават най–забатаченото място в Европа...Но тъй като Европа не обича забатачени места, Империята вади един указ за равни права на поданиците, свобода на религията, нов начин за плащане на данъци и други такива...И скоро френското правителство праща някой си Бианки да провери ефекта и той докладва, че в империята „механични предачници, тъкачници и парни машини няма, няма и образовани конструктори и инженери”, а „българите са третирани като
кучета...”

След 20 години Империята вади и един ферман за равни възможности на поданиците с различна вяра и за позволение (вече) да се строят църкви. И е истина, че около врата на българите примката се охлабва, те почват да майсторят каквото се сетят, отварят дюкяни, сдружават се в еснафи (занаятчийски съюзи), вдигат къщи и изобщо хоризонтът се променя...И в Габрово отваря врати училище, в което по - големите учат по - малките, а в Копривщица - класно училище с цели две години обучение...Учебници няма, но какво от това, щом според един съвременник „Рибният буквар“ „бил последната книга за учение и които го изучавали от кора до кора, минували вече за учени хора...“

И така минават ден след ден и година след година –големият цивилизован свят прави огромни крачки в науката, техниката, литературата, музиката, културата, химията, физиката, географията, ботаниката и изобщо прогреса, а в своя малък и изостанал свят в пределите на Османската империя българите едва пристъпват...

И Васил Иванов Кунчев от Карлово, наречен Левски, в 1870 пожелава да направи българския свят голям, като постигне неговата свобода. Защото до този момент има Раковски, легии, чети, Хаджи Димитър и Стефан Караджа, хъшове, революционна емиграция в Румъния и БРЦК(Български революционен централен комитет), но нещата със свободата не стават и не стават...И със занаятчии, търговци, даскали, попове, с всякакви, но все истински мъже, Левски създава тайна организация с 13 комитета и един Централен...И конспирацията е пълна, защото никой комитет не знае къде са другите комитети и кои са членовете, а ако има нещо, куриер носи писмо до „Центъра“, а друг го предава където трябва...И днес в България няма човек да не знае кой е Левски, но в ония години това съвсем не е така...

А в есента на 1872 самонадеяният авантюрист и най – вероятно сърбин Димитър Общи, наложен от БРЦК за помощник на Левски, прави „голям удар“, като обира турската поща в прохода Арабаконак...Заловен, Общи предава своя „ресор“- комитетите в Северна България, след което турците арестуват всичките им членове и на практика разсипват всичко...Но Общи не може да се спре и издава и кой е „мозъкът“ на съзаклятието и че „Центърът“ е в Ловеч. В първите дни на декември 1872 Левски е в Чирпан и неговите хора му казват, че служител в Пловдивския конак, българин, е прочел разпратена навсякъде телеграма за издирването му... Левски разбира мащаба на катастрофата и решава да поеме към Румъния, но да мине през Ловеч за архива на организацията. И с архива в самара (седлото) на коня тръгва на север, но остава да нощува в хана до село Къкрина...Призори на 27 декември 1872 турците го залавят, а Никола Цвятков, от Ловеч съпровождащ Левски, и Христо Цонев–Латинеца, който държи хана, са арестувани. И тия двамата заптиетата ги спукват от бой да кажат „непознатият“ Левски ли е, понеже те търсят „баш комитата“ „на сляпо“, но удрят на камък, а като връщат Левски в Ловеч и водят ловчански първенци да го разпознаят, пак удрят на камък...

И само да вметнем - в 1873 година у нас жп линия има от Русе до Варна и от Любимец до Белово (фактически от днешната българо - турска граница до по „средата“ между Пловдив и София). Пътища като пътища има от Цариград през Пловдив и София до Белград, от София до Лом, от София до Русе, с отклонения до Ловеч и Търново и може би още някъде...С кон навсякъде се е стигало, на да дадем пример - от Копривщица до Панагюрище (35км) „само“ за 5 часа, а да съобщиш нещо тайно, е било почти невъзможно, защото телеграф е имало, но турчин е тракал буквите...

И когато Левски с другарите му след Ловеч ги водят в Търново, казват, че България потъва в скръб, но ние не вярваме, защото до този момент никой не бие барабан какво се прави, че всички да знаят кой е Левски. Него са го знаели само хората му, но те в Северна България са арестувани, а в останалите части на България им е трябвало „технологично“ време, за да узнаят... Христо Иванов – Големия, кристален човек и верен приятел (в 1866 той измъква Левски от затвор в Сърбия) по случайност вижда как 200 конника победоносно водят в Търново някакъв човек, познава в него Левски и се ужасява...Същия ден с верни хора намира българския лекар, викан в конака за ранения Левски, и чак тогава разбира какво се е случило. Тогава комитетски член се среща с най - богатия търновец (не пишем имената да не претоварваме разказа), когото турците „вежливо“ са информирали за „случая“, и разбира колко тежки са нещата. Но Големия не се предава лесно и „навива“ други двама да подпалят конака и в суматохата Левски да избяга...И как го правят, защото Търново гъмжи от заптиета, не се знае, но те хвърлят в конака горящи парцали, напоени с газ, които обаче падат в нищото...

А на другия ден въоръжен конвой от трийсетина заптиета, а не пет-шест или дори три, както се твърди, повежда Левски към София...Те много хора вярват, че заптиетата са били три и че за Левски по този дълъг път никой от неговите хора не си помръдва пръста и че народът също не си помръдва пръста...Но кой да си го помръдне, като Димитър Общи е издал комитетите в Северна България и членовете им са арестувани, а със сопи и тояги старци, жени и деца няма как да хукнат да спасяват Левски най – малкото защото не са и чували за него, освен че интелигентният човек знае - народът си е народ, юнаците са си юнаци...

Който иска, нека вярва, че пет – шест заптиета водят Левски от Търново до София, но истината е, че към „търновския“ конвой в Орхание (Ботевград) „закачат“ и двеста конника - да няма проблем в Арабаконашкия проход, тоя същия, в който Димитър Общи прави „големия удар“...И ако някой може да каже при това положение какво е можело да се направи, нека каже...

И когато Левски е вече в София, след десетина дни това вече се разчува, а в Стара Загора – и че съдът ще е в Цариград...И комитетът там незабавно праща свои хора на жп линията (тая от днешната българо – турска граница до „по средата“ между Пловдив и София) да вземат с восък отпечатък от болтовете на релсите... Един железар прави гаечните ключове и отказва да вземе пари, после се връщат да изпробват ключовете и осигуряват турски дрехи за акцията...И трийсет души се позиционират до Търново Сеймен ( Симеоновград), а от Търново към София тръгва пратеник да даде знак кога тръгва влакът...И тия чакат ли чакат знака, но кой да знае, че в Орхание пратеникът е арестуван... Втори човек тръгва към София, а те остават на „стендбай“, без никаква връзка със света, и мислят като спасят Левски, как ще го преведат и до Румъния... А когато все пак дочакват закодираната телеграма от своя човек, той им съобщава, че когато най – накрая се добрал до София, разбрал, че Левски са го обесили преди четири дни....

Така стоят нещата и те могат да не „отърват“ на хора, които (не) съзнателно искат да снизят националното самочувствие на българина, но истината е такава – в 1873 Левски не е оставен от своите, те правят каквото могат, а героичните, но по същество самоубийствени жестове само са щели да отдалечат свободата...И да се знае, че хората на Левски после се раздават докрай и в Априлското въстание, и в Руско – турската война, но след Освобождението никой не упреква другия за гибелта на Левски, за разлика от днес...И е така, защото какъвто е Левски, такива са и хората му, а що се отнася до българския народ, той е страдалец и мъченик, така че за него по – добре да замълчим...

И още нещо важно. В 1873 ние живеем в изостаналата Османска империя, но преди това успяваме да родим Левски -„изражение на една сила, излязла из цели векове страдания, из цял океан унижения“, както казва Вазов. И до тази сила застава друга сила - занаятчии и даскали, търговци и попове и всякакви други, за да освободят Майка България...И тези истински българи и истински мъже не са колкото Левски силни, но в 1873 намират сили да продължат напред, както той ги учи – за Отечеството, при това без никога да знаят, че в тази същата 1873 година Жул Верн написва “80 дни около света“, Ню Йорк избира място за Статуята на свободата, Чайковски композира „Лебедово езеро“, кабинков лифт тръгва в Сан Франциско, Сара Бернар триумфира в Комеди Франсез, Шлиман открива Троя, строежът на Бруклинския мост напредва, Ницше е в апогея си, в Амстердам пускат първата бира Heineken, на световно изложение във Виена 7 милиона души се дивят на постиженията на 35 страни, импресионистите подготвят шеметна изложба в Парижкия салон, в Румъния вдигат двореца Пелеш, в Америка за пръв път се играе международен футболен мач, Фройд е първокурсник, а Лондон от десет години има метро...
loading...

Други публикации


Напиши коментар

Коментари: 8

 1. #1
  Стайков 03 май 2019, 16:40
   
  1
   
  6

  Има разлика в броя на пазителите на Левски. От Ловеч до Търновско - само няколко заптиета, в Търновско стават двеста. По обратния път до София е същото, в Търновско около двеста, през останалия път еденици заптиета. Защото Комитетите в Северозападна България са разгромени. Много се пише за предателството. Май целия Ловешки комитет има грехове и не един е предател. През 30те години на 20-ти век, е изгорена Цариградската архива, защото много управници, техни синове, не са искали да излизи цялата истина за това предателство.
  Априлското въстание избухва в Тракия и Търновско, защото родолюбието е изградило комитети в тези райони. Досега, никой не говори, имало ли е комитети в Северозападна България и доколко здрави са те.
  Авторките да не слагат знак за равенство между различните райони на България.
  По начало, Южна България е по-будна, включая Търновско.

 2. #2
  Венцислав Радков 15 май 2019, 14:34
   
  2
   
  5

  Опити за спасение на Дякона не е имало, защото той арестуван секретно в резултат на широко мащабна и комплексна операция на турската полиция, майор Шнайдер, турските информатори поп Кръстьо и Величка Хашнова, най - вече последната. Дяконът е усещал, че това скоро ще се случи, защото е професионален революционер и много добър конспиратор. В случая, той се е жертвал, за да не загинат сподвижниците му. Целта му е била да прибере комитетската поща. Това с яловите опити е от кумова срама и не е реално, защото Левски е бил вече пред следствената комисия в София. Така се случва и след неговата смърт. Никой не поисква тялото му и той е захвърлен, като парцалива кукла в Позорните гробища "Кюлуците" в София. Радков - 0889 220 105

 3. #3
  Чий емисар 18 май 2019, 21:51
   
  13
   
  1

  Отговор на коментар: #1[/Дейците на бившия Таен централен български комитет,бивши привърженици на Раковски и групата "Млада България" са тези,които формират през 1869-70г. БРЦК. Всъщност Левски е изпратен за техен емисар в България още през 1868г.,тоест поне година преди да се създаде БРЦК. Накрая Априлското въстание се организира и вдига от Гюргевския революционен комитет. Интересно би било да се сравнят архивите ,доколкото са запазени на тези три комитета,както и да се изследват личностите играли важна роля,особено в "Млада България" и ТЦБК. Всъщност чий емисар е бил Васил Левски?

 4. #4
  Ради Панайотов, Шумен 22 май 2019, 14:55
   
  0
   
  2

  Авторките на този пасквил сигурно са само номинални граждани на България. Ето един текст от страницата "Древна България" във Фейсбук, а в следващите часове ще Ви предложа и статия, от която се вижда, че въпреки тежкото състояние на организацията, създадена и ръководена от Васил левски, са направени ОСЕМ организирани опита за неговото освобождаване.

  "По времето, когато Васил Левски е заловен край Къкринското ханче, революционните комитети в северна България са разбити, вследствие на предателството на Димитър Общи. Тъй като Левски действа в условия на пълна конспиративност, той е познат само на членовете на комитетите, но една част от тях са арестувани, а друга част бягат в Сърбия и Влашко след погромите. Сами се досещате, че тогава не е имало медии, които мигновенно да разгласят за случващото се из цяла България. Въпреки това комитетите в Южна България реагират светкавично като организират две чети - една в Хасково и една в Чирпан, но опитът да освободят Левски се проваля, тъй като мислят, че ще бъде съден в София, но вместо това той е откаран във Велико Търново пазен от 200 заптиета!
  Христо Иванов - Големия, който е пръв приятел на Левски и вече веднъж го е освобождавал от затвора в Сърбия, също прави опит за освобождаването му - той, заедно с Христо Караминков и Заралията решават да запалят затвора в Търново, за да избяга Левски в суматохата. Уви - горящите парцали падат на грешно място. Откаран е в София, а по-късно се появяват сведения, че ще бъде преместен с влак до Цариград, тъй като самият султан искал да го види с очите си. Атанас Узунов получава сведения, че Левски ще бъде прекаран за Цариград през Лом–Русе–Варна. Той ръководи мащабна операция и организира две засади, край Шуменско и край днешен Симеоновград, където група от 30 човека дори успява да дерайлира влака, но Левски не е бил вътре...

 5. #5
  Ради Панайотов, Шумен 22 май 2019, 15:00
   
  0
   
  2

  pan.bg, не ставайте проводници на лъжлива антибългарска пропаганда!

 6. #6
  ИВАН ПАВЛОВ 22 май 2019, 19:34
   
  2
   
  2

  Българи, не обръщайте внимание на еврейски курви.

 7. #7
  Всъщност е... 22 май 2019, 22:55
   
  10
   
  3

  Защо паметникът на Левски в София всъщност е.....масонско капище.

 8. #8
  Ради Панайотов, Шумен 25 май 2019, 18:05
   
  0
   
  1

  http://rns.bg/%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%81-%D0%B7%D0%B0-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B5-%D1%81%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5-8-%D0%BE/

  http://bnr.bg/post/100661010/a-gochev-prebroavam-celi-8-opita-za-spasavane-na-vasil-levski

  https://www.viapontika.com/index.php?page=article&article=3848

  https://littlebg.com/za-ubiistvoto-na-apostola/

Напиши коментар

Задължителни полета*

Социални мрежи

Вход

Запомни ме на това устройство

Регистрирай се Забравена парола
whitewater.bg

Последни

НАЙ-ЧЕТЕНИ НАЙ-КОМЕНТИРАНИ

Морски архиви

Прочети още

Броячка