„Таванът” на пенсиите гарантирал минималните пенсии. Има обаче и дискриминация

Pan.bg 27 май 2015 | 09:16 views (10790) commentaries(9)
img Каква е политическата воля на правителството и има ли амбиция оглавяваното от Вас министерство за отмяна на противоконституционния параграф 6, ал.1 от преходни и заключителни разпоредби на Кодекса за социално осигуряване? Този въпрос е задал генерал от резерва Михо Михов (на снимката), народен представител, председател на Комисията по отбрана, на вицепремиера и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин. Обидно и престъпно е през XXI век в България да се толерира дискриминацията и неравенството в принципите за определяне размера на пенсиите без „таван“ за определена категория държавни служители, смята още той..

otbrana.com
Спирдон Спирдонов

От отговора на социалния министър става ясно, че ограниченият размер на получаваните пенсии не е новост в осигурителното ни законодателство. През различните периоди от време е променяно нивото на ограничението, в зависимост от конкретните финансови възможности на бюджета.


Историята на тавана на пенсииите

Съгласно Закона за пенсиите за изслужено време от 1926 г., размерът на получаваната месечна пенсия не е можел да бъде по-голям от 5500 лв., нито по-малък от 500 лв. През 1975 г. в отменеиня Закон за пенсиите, действал до края на 1999г., се създава разпоредба, според която размерът на пенсията не може да надвишава трудовото възнаграждение, от което е изчислена.
image
Как стои въпросът днес?

Съгласно действащата в момента разпоредба на § 6, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване (ПЗР на КСО), максималният размер на получаваните една или повече пенсии, отпуснати до 31 декември 2018 г., без добавките към тях, се определя, считано от 1 юли на всяка календарна година, в размер на 35 на сто от максималния осигурителен доход за същата календарна година, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване.

Средствата не идват от натрупани суми по индивидуални партиди

Следва да се има предвид, че действащата в България осигурителна система е разходопокривна. Това означава, че средствата за изплащане на пенсиите следва да се осигуряват от постъпващите осигурителни вноски на работещите трудоспособни граждани, а не от натрупани суми по индивидуални партиди. Един от основните принципи на тази система е принципът на солидарност на осигурените лица. Този принцип позволява ограничаване размера на получаваните пенсии до определен максимален размер и едновременно с това гарантиране на минимален размер на пенсиите, който обезпечава определен минимум от средства на различни категории лица, които са участвали в осигуряването.

„Таван” има и в други държави

Принципът на солидарност на осигурените лица, който се прилага при разпределението на средствата, съществува и в други държави, които прилагат разходопокривната система в общественото осигуряване. Конвенция № 35 относно осигуровката старост (индустрия и др.) от 1933г. на Международната организация на труда (ратифицирана от България с Указ № 745 на Президиума на Великото Народно събрание от 31 август 1949г.), в чл. 7, ал. 2 поставя условие за пенсията да бъде предвиден гарантиран минимум. При равни други условия, при пенсионните системи с разходопокривно финансиране, безспорно, след като трябва да се гарантират минималните размери на пенсиите на немалка част от пенсионерите, на друга част от тях следва да се ограничи действителният много висок размер.

Какво казва Конституционният съд?

В този смисъл се е произнесъл и Конституционният съд по въпроса за максималния размер на получаваните една или повече пенсии. В Решение № 21 от 15.07.1998г. по к.д. № 18 от 1997г. се сочи следното: „Установяването на максимални и минимални пенсионни граници, както и тяхната взаимна обусловеност са продиктувани от действащата у нас система на пенсионното осигуряване. Тя се квалифицира във финансово отношение като "разходно-покривна". При тази система пенсионен таван е необходим - той служи да гарантира минималните пенсии и да спомага за растежа им. Тези функции показват, че оспорената разпоредба удовлетворява изисквания и на социалната справедливост, изразена в Преамбюла на Конституцията на Република България.”

А Европейският съд?

По въпроса за т.нар. „таван на пенсиите” се е произнасял и Европейският съд по правата на човека в Страсбург. В решенията си съдът посочва, че „таванът” на пенсиите в България не нарушава правото на собственост и не е дискриминация.

Има и изключение от „тавана”

Действително при определяне обхвата на приложение на § 6 от ПЗР на КСО, с който се въвежда т.нар. “таван” на пенсиите, са изключени малка група лица, сред които са тези, които са били президент, вицепрезидент на Република България и др.

Основен аргумент за това е обстоятелството, че в законодателствата на всички държави по различен начин са уредени статутът и привилегиите, с които се ползват бившите президенти и вицепрезиденти. В повечето държави на тези лица се предоставят пожизнена пенсия, специализиран транспорт и възможност да извършват дейност в полза на обществото. Това се прави, тъй като дори и след приключване на мандата си, те би следвало да поддържат адекватен начин на живот и да продължат активната си общественополезна дейност.

С оглед на това и за утвърждаване авторитета на президентската институция е прието, че ограничението на размера на получаваната пенсия не би следвало да се прилага по отношение на посочените по-горе лица. Това обаче не бива да се счита за подценяване труда на другите категории работници и служители, за които се прилага ограничението.

Кога ще падне „таванът” и за кого?

Както беше посочено по-горе, според предвиденото в § 6, ал. 1 от ПЗР на КСО, максималният размер на получаваните една или повече пенсии се прилага по отношение на всички пенсии, които са отпуснати до 31 декември 2018 г.

В изготвения от Министерството на труда и социалната политика проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, който, се предлага максималният размер на новоотпуснатите пенсии да отпадане от 1 януари 2019 г. - така, както е предвидено съгласно действащата разпоредба на § 6, ал. 1 от ПЗР на КСО. По отношение на отпуснатите до 31 декември 2018г. пенсии се предлага плавно повишаване на техния максимален размер - от 35 на 40 на сто от максималния осигурителен доход.

Други публикации


Напиши коментар

Коментари: 9

 1. #1
  Хектор 27 май 2015, 11:27
   
  12
   
  0

  Защо г-н Спиридонов срамежливо отминава факта ,че без таван на пенсиите са също така председател и зам. председател на Народното събрание и конституционните съдии,а ги е сложил като "др." На тези същите съдии на които е дадено да определят дали това е съгласно Конституцията или не.Ако и това не е конфликт на интереси на върха на нашата съдебна ситема то тогава кое е?! Кой съдия ще каже ,че това не е правилно след като получава пенсията си без таван.
  Този параграф 6 ,ал1 от ПЗР на КСО е абсолютна илюстрация на корупция по върховете облечена в законова форма.
  Препоръчвам на автора г-н Спиридонов ,ако иска действително да напише истината за тавана на пенсиите да не повтаря дословно лъжите на Калфин и сие,а да вземе и се запознае по подробно с решението на комисията за защита от дискриминация и мнението на Хелзинкския комитет Изх.ном.П-175/04.05.2005г.

 2. #2
  полковника 27 май 2015, 12:36
   
  2
   
  2

  Въпросът е да се "устиска" до 2018, пък после ще видим, стига да удържат на обещанието си за "тавана".

 3. #3
  jmas 27 май 2015, 19:03
   
  6
   
  0

  PAN-ове, това с тавана е голям ташак! Пенсионирах се с 28 г. стаж като военнослужещ. Взех си пенсийката и куцут, пърцук - започнах да работя. Който ме покани, стига да е далеч от МО-то, не отказвам. На всеки работодател поставях условие да ми издаде осигурителна книжка и да ме осигурява съгпасно Кодекса. Така пенсията ми взе да става все по-голяма, но не ми я дават цялата. Тогава викам "хай сиктир, повече няма да ме осигурявате"! "Не може , викат, има решение на Конститууционния съд". Там пише, че трябва да ме осигуряват и съответно пенсията ми да расте - това го наричат "престации". Обаче ядец, удръжки има, а престации йок. Така пенсията ми става все по-голяма и все повече не ми я дават. А аз имам високо кръвно, деменция, увреден черен дроб, камъни в бъбреците, вертиго, не мога да клякам поради блокаж на колянна става - но не мога да спра да работя. Сега съм решил да кандидатствам за шофьор в Синода, там нали колега на 71 г. блъсна един митрополит, сигурно има свободно място като за мен. Мислите, че се шегувам ли? Голям ташак сме всичките, да знаете!

 4. #4
  Teraflop 27 май 2015, 20:27
   
  5
   
  0

  " По отношение на отпуснатите до 31 декември 2018г. пенсии се предлага плавно повишаване на техния максимален размер - от 35 на 40 на сто от максималния осигурителен доход."СРАМОТА!!!!!

 5. #5
  Непенсионер 27 май 2015, 22:47
   
  3
   
  0

  Докато махнат тавана, ще променят формулата и пак се получава ниска пенсия. Честито!

 6. #6
  F1F1F1 29 май 2015, 16:12
   
  0
   
  0

  Гледам, споменавате годината 2018. Да ви светна какво се говори за тази година. Европейската комисия /Политбюро демек/ се готви да обяви на 1 януари 2018 настъпването на комунизма в ЕС и да забрани парите . В западняшките опозиционни сайтове доста се шуми по този въпрос, ама ние в бантустана нали сме много назад, че и доста в страни.
  Някога Маркс бил рекъл, че комунизмът ще победи в най-развитите капиталистически държави. Ленин рекъл, че не е тъй, ама както видяхме сифилистикът е стрешил. Да видим прогнозата на брадатия евреин.

  Няма оттърване от тоя комунизъм, да ме е..а мамата!

 7. #7
  П1Д1 29 май 2015, 20:50
   
  3
   
  0

  Отговорът на министър Калфин е насочен към оправдаване на определена политика, като се избягва точния и аргументиран отговор.
  1.Като се визира Закона за пенсиите от 1926 г. защо не се види, че съотношението на минималната към максималната пенсии е било 1:11, а не както е сега 1:5,6.
  2.Средствата за пенсии не идват от натрупани индивидуални партиди, но размерът се определя по държавна методика, той е частна собственост и промяната му е нарушение на Конституцията.
  3.Говори се само за президент и вицепрезидент като лица без таван на пенсиите, а в съкращението "и др." остават скрити коституционните съдии, които казват, че таванът е необходим, но решават че за тях той не трябва да се отнася. За този конфликт на интереси се мълчи.По данни на НОИ около 50 пенсионери са без таван, някои получават по около 4 хиляди лева.
  4.Принципът на солидарност се тълкува, че държавата може да разпорежда със законно определената пенсия и да даде толкова, колкото си иска чрез промени в КСО.
  5.Не се отчита фактът, че от тавана са ощетени само 2 % от пенсионерите, а ефектът е 1 % икономия от общите разходи за пенсии. От говоренето се създава впечатление за някакви големи икономии, а в действителност те са по 5 лева на пенсионер.
  Въпросът за отмяна на тавана очевидно е политически и няма воля за решаването му.

 8. #8
  П1Д1 02 юни 2015, 16:50
   
  5
   
  0

  Като допълнение на горното искам да кажа още нещо.
  На определен етап от демократичното развитие на България е приет „таван” на пенсиите като наказателна мярка срещу номенклатурата, която си била извоювала високи пенсии. На днешните управляващи наличието на таван им допада и не желаят да го премахнат, а само дават обещания че това ще стане, но все не става.
  Таванът унижава достойнството на хората, които са наказани с него. Той е ограбил с десетки, а оказва се и някои със стотици хиляди лева.
  Управляващите живеят с чувството, че всичко им е позволено – да не спазват Конституцията, която защитава правото на собственост, да не признават наличието на дискриминация – за едни има таван, за други няма. Управляващите с говорене искат да създадат впечатление, че едва ли не 2% от пенсионерите могат да оправят бюджета на НОИ с удържаните от тях средства равни на 1% от разходите за пенсии.
  Размерът на пенсиите се определя по правила, определени от държавата, което е един неписан договор с пенсионера. Обещавана е една пенсия, която да осигури достойни старини, а накрая се оказва, че държаната се е шегувала и осигурява някакво жалко преживяване. Къде отиват парите, които се удържат като таван и как е определен този таван на 35% от максималния осигурителен доход, това не се обяснява.
  Считам, че справедливостта изисква следното:
  1. Премахване на тавана на пенсиите.
  2. Да се трупат дължимите от държавата суми (над „тавана”) в специални блокирани влогове, които да се освобождават постепенно във времето. Същото трябва да се направи със задна дата, тъй като другото е кражба (все едно да вземеш кредит от някого и след известно време да обявиш, че не можеш да плащаш вече).

 9. #9
  П1Д1 19 юни 2015, 21:14
   
  2
   
  0

  Уважаеми пенсионери наказани с „тавана”, защо не коментирате, създава се впечатление, че сте доволни от унизителното положение в което сме поставени да се молим за това, което ни се полага. Това място може да служи за обмяна на мнения и предложения как да се борим за правото си. Не е коректно социалният министър да ни убеждава, че е справедливо да се бърка в джоба ни и ние да сме доволни. В Гърция минималната пенсия е 480 евро = 960 лв., а у нас максималната пенсия е по-малка /840 лв./.
  Г-н Спирдонов, Отбрана ежедневно трябва да притеснява управляващите и да им обяснява, че в РБ има Конституция, която трябва да се спазва, а дискриминацията е недопустима, независимо какво е казал Европейския или Конституционния съд.

Социални мрежи

Вход

Запомни ме на това устройство

Регистрирай се Забравена парола

Последни

НАЙ-ЧЕТЕНИ НАЙ-КОМЕНТИРАНИ

Морски архиви

Прочети още

Броячка