Otbrana.com: „Наемници“ могат да решат част от проблема с некомплекта в армията

Pan.bg 24 юни 2024 | 09:33 views (486) commentaries(0)
img Спирдон Спирдонов

Това е един от изводите в дисертационния труд „Изграждане и развитие на въоръжените сили за участие в колективната отбрана на страната“ на майор асистент Александър Хашъмов за придобиване на образователна и научна степен „доктор”.

Човешките ресурси във въоръжените сили са анализирани на базата на експертно мнение на анкетираните. Категорично е изразено, че човешките ресурси са с критично значение за процеса по изграждане и развитие на въоръжените сили, става ясно от публикувания на страницата на Военна академия „Георги С. Раковски“ автореферат. При възможност да посочат 3 от 14 области, затрудняващи процеса 55 процента от анкетираните определят текучеството на личен състав и некомплекта. 40 на сто изказват мнение, че мотивацията на личния състав за нуждите на въоръжените ни сили е с ключово значение, а 12 процента виждат като проблем качеството на професионалното обучение и специализация на личния състав. Съсредоточаването на отговорите на експертите в областта на човешките ресурси показва водещата им роля спрямо останалите императиви на оперативните способности на въоръжените, смята авторът. На базата на официални данни от Националния статистически институт е извършена оценка на задълбочаващата се демографска картина, която води след себе си редица трудности, свързани с набирането на количествени и качествени кадри за нуждите на отбраната.

За справяне с текущия некомплект в дисертационния труд е предложен модел за набиране на „наемници“ по примера на Френския и Испанския легион. Смята се, че целевата група за създаването на подобен тип формирование би била чуждестранни граждани, напускащи регионите, които населяват поради различни причини – икономически, наличие на конфликти и други. На тях, посочва майор Хашъмов, следва да бъде осигурено обучение по български език, базови военни познания, както и да им бъде предоставен определен социален пакет.

Извършено е изследване на съществуващите военни и въоръжени конфликти с фокус върху военните действия в Украйна, където участват частните военни компании от двете страни на конфликта. Чрез наемането на подобен тип професионални кадри би се намалил текущият некомплект, като в същото време би се освободил и човешки потенциал в някои от секторите, където съществува дефицит, прогнозира авторът.

При анализа на внедряването на технологиите във въоръжените сили е отбелязана необходимостта от планомерно обучение на хората в отбраната. В тази част на труда акцентите са набирането на човешки ресурс за нуждите на въоръжените сили; динамиката на пазара на труда; задържането на личния състав и промяната в политиката по управление на човешките ресурси (с преимущество на тесните специалисти с дефицит и в гражданските организации). Разгледана е възможността отделни дейности да бъдат делегирани на външни за системата на въоръжените сили компании.

Два извода в тази част на дисертационния труд правят впечатление. Първият, че пред бъдещето на нашите отбранителни способности се появяват възможности с нарастващ дял на наемничеството. И вторият: „Резултатите от проведеното емпирично изследване частично потвърдиха основната хипотеза, която предполагаше, че високите технологии и по-доброто качество на състава на въоръжените сили биха компенсирали недостига в количествено отношение“.

***

Дисертационният труд „Изграждане и развитие на въоръжените сили за участие в колективната отбрана на страната“ на майор асистент Александър Хашъмов е за придобиване на образователна и научна степен „доктор”.

Докторантът е зачислен в докторантура редовна форма на обучение в катедра „Политики, стратегии и отбранително планиране ” при факултет „Национална сигурност и отбрана” на Военна академия „Г. С. Раковски” със заповед на Министъра на отбраната с рег. № ОХ-100/10.02.2021 г. и е отчислен с право на защита със заповед на Началника на Военна академия „Г. С. Раковски” с рег. № СИ-29-РД03-249/ 22.12.2023 г. считано от 01.12.2023г.

Дисертационният труд е обсъден и насочен за защита от катедра „Политики, стратегии и отбранително планиране” по докторска програма „Организация и управление на въоръжените сили” при Факултет „Национална сигурност и отбрана” на Военна академия „Г. С. Раковски” – София на 20.03.2024 г.

Защитата на дисертацията ще се проведе на 01.07.2024 г. от 14:30 ч. в зала А3 на Военна академия „Г. С. Раковски”, град София на открито заседание на научно жури в състав: членове на научното жури, външни за Военна академия, са капитан I ранг проф. д-р Калин Спасов Калинов, полк. проф. д-р Мануш Петков Христов и проф. д-р Георги Василев Камарашев, резервен член - проф. д. н. Севдалина Илиева Димитрова-Енева. Членове на научното жури, вътрешни, са полк. доц. д-р Петко Иванов Петков, проф. д-р Мирослав Стефанов Димитров, резервен член - полк. доц. д-р Живко Добрев Желев.

Други публикации


Напиши коментар

Коментари: 0

Социални мрежи

Вход

Запомни ме на това устройство

Регистрирай се Забравена парола

Последни

НАЙ-ЧЕТЕНИ НАЙ-КОМЕНТИРАНИ

Морски архиви

Прочети още

Броячка