Генерал-майор Цанко Стойков: Съдбата помага на силните

Pan.bg 14 окт 2019 | 13:52 views (622) commentaries(1)
img Източник:"Armymedia.bg'';Автор: Андрей Рангелов

image

– Г-н генерал-майор, можем ли да кажем, че 2019 г. ще бъде преломна за Военновъздушните сили (ВВС)? Сключена беше сделката за нови изтребители, ще бъде възстановено военновъздушното училище, в ход са интензивни летателни учения. Възраждат ли се ВВС?
– През изминаващата 2019 г. личният състав от българските ВВС работеше с непоколебим дух и всеотдайност в правилната посока по реализирането на изключително важните не само за нас, а и за България, проекти по придобиването на нова авиационна платформа, както и възстановяването на ВВВУ. Успоредно с това успешно вървят проекти по възстановяване ресурсите на наличната авиационна техника. Мисля, че резултатите от нашите упоритост, себеотрицание и решителност са налице, въпреки предизвикателствата и динамичните условия. Моето категорично мнение е, че основният фактор и мерило за възраждането на ВВС, са успехите на модерния ни, високотехнологичен вид въоръжени сили, зад които стои екипната работа на много пилоти, техници и инженери, специалистите от зенитно-ракетни, радиотехнически, свързочни войски и логистика.

– Какви стъпки предстоят в близко бъдеще по проекта за покупката на F-16 Block 70?
– Предстои провеждане на „site survey” (обследване) на авиобаза Граф Игнатиево/Безмер в периода 21-25.10.2019 г. от представители на USAF. В следствие на обследването ще бъде изготвен детайлен анализ на необходимата инфраструктура и съпътстващи елементи за ефективната и безопасна експлоатация на самолета. Също така предстои избирането на спедитор, който ще отговаря за транспорта и доставката на различните линии по договорите (4 броя LOA), определяне на състава (пилоти, инженерно-технически състав и поддържащ персонал), който следва да бъде изпратен за обучение в САЩ. Важно е да се отбележи, че предстоят и организационно-структурни промени, като на ниво авиобаза така и в Командването на Военновъздушните сили.

– Кога ще са готови всички хеликоптери, които се оборудват за гасене на пожари от въздуха?
– Към настоящия момент ВВС разполагат с два вертолета „Ми-17”, които са в летателна годност и имат възможност за извършване на операции по гасене на пожари от въздуха. На капитално-възстановителен ремонт в „ТЕРЕМ-ЛЕТЕЦ” ЕООД – София е още един вертолет „Ми-17”. Очакванията са ремонтът да приключи не по-късно от 7 месеца, считано от датата на подписване от страните по него.

– Върви ли по график възстановяването на самолетите ни Су-25 в Беларус?
– В
съответствие с клаузите на сключените през 2018 г. рамково споразумение, договор и допълнителни споразумения към тях между Министерството на отбраната и ОАО „558 Авиационный ремонтный завод” Беларус, към 08.10.2019 г. бяха изпратени 8 самолета Су-25 за възстановяване на летателната им годност.

– Какво се прави за поддръжката на средствата за ПВО? Предстои ли покупка на нови системи?
– Зенитно-ракетните войски (ЗРВ) са основен елемент от подсистемата за огнево въздействие на системата за противовъздушна отбрана (ПВО). ЗРВ поддържат и предоставят способности за охрана на въздушното пространство и обекти от критичната инфраструктура на България, участват в провеждане на отбранителни противовъздушни операции и оказват помощ на населението. Поради ограничено ресурсно и финансово осигуряване и динамично променящата се среда за сигурност през последните години е оценено, че ЗРВ се намират в незавидно състояние, като е налична технологична изостаналост на зенитно-ракетната техника и ниско ниво на оперативна съвместимост със съюзните държави. За да се преодолее дефицитът от способности предприехме инициатива по разработване на концепция за развитие на способности за зенитно-ракетно прикритие, целяща привеждането на националната нормативна база към изискванията на Северноантлантическия съюз и създаването на единна система за зенитно-ракетно прикритие с бойни възможности, адекватни на съвременните заплахи. В концепцията, като оптимален вариант е оценен подходът, състоящ се от частична модернизация на наличните ЗРК с поетапна замяна със системи, оперативно съвместими с НАТО. Освен това стартирахме процедура по разработването на проектна документация за придобиване на нови типове зенитно-ракетно въоръжение, като се планира придобиването на ЗРК със среден и малък обсег на действие в периода 2025-2032 година. По отношение на модернизацията на наличната техника е планирано до 2021 г. извършване на ремонтни дейности на ЗРК С-300 с опция за последваща модернизация. Конкретните насоки за модернизиране към настоящия момент са свързани с придобиване на тактически линии за пренос на глас и данни, и със системата за опознаване „Свой – чужд”.

– Може ли да се очаква в обозримо бъдеще да стартира проектът за нови 3D радари?
– Съгласно Ръководството за проектно управление в МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА проектът „Придобиване на нови трикоординатни радари” е във фаза „Иницииране”. Към момента Командването на ВВС има проектна готовност за стартирането на проекта за 3D радари. Проектът е приоритетен за МО, но на този етап е финансово неосигурен. За залагането на реалистични данни от финансов характер в Проекта за инвестиционен разход (ПИР) за проекта „Придобиване на нови трикоординатни радари” предстои да се добие търговско-икономическа информация (получаване на ценови оферти) от възможни фирми-производители на радари. В краткосрочен план очакваме одобряване на ПИР от Борда за управление на портфолиото от проекти с оптимален вариант за финансиране на проекта, приемане на решение за преминаването му в обхвата на Категория I на Портфолиото от проекти на МО – финансово осигурен, както и внасяне на ПИР в Народното събрание за приемане на решение за инвестиционен разход.

– Има ли некомплект във ВВС?
– Към настоящия момент ВВС са комплектувани с военнослужещи на 88,4 %. Въпреки, че като цяло некомплектът от личен състав не достига критични стойности, същият продължава да оказва негативен ефект. Основните причини са две. Първо, некомплектът е разпределен неравномерното между различните категории военнослужещи и второ – той е в пряка зависимост от дислокацията на военните формирования по региони. Значителен се запазва некомплектът и при някои основни за ВВС специалисти, което влияе неблагоприятно върху поддържането на съответните способности. Основните усилия на ВВС по преодоляването на некомплекта при офицерския и сержантския състав са насочени предимно към осигуряване на необходимите условия за откриването (възстановяването) на Висшето военновъздушно училище и обособяване на Професионален сержантски колеж на ВВС. Смятаме, че самостоятелното военновъздушно училище ще успее да приложи по-гъвкави, по-атрактивни и убедителни информационни форми за привличане на кандидати за курсанти с високи интелектуални, морални и физически качества. Провеждането на една по-целенасочена кампания сред българските младежи, с необходимия обхват и прецизно определени таргет групи, следва да допринесе за поетапното преодоляване на некомплекта при офицерския и сержантския състав. Основен способ за набиране на войнишки състав е провеждането на конкурси за приемане на военна служба. ВВС активно участват в организираната от МО информационна кампания „Бъди войник”. Понастоящем в процес на реализация е конкурс за попълване на 77 вакантни длъжности за войници от военните формирования на ВВС и конкурс за попълване на 4 длъжности за сержанти-оркестранти към Представителния духов оркестър на ВВС. Наблюдава се запазване на традиционно високия интерес за постъпване на служба във ВВС. Като цяло желаещите надхвърлят неколкократно броя на обявените за попълване места. По представени от формированията данни, чрез военните окръжия, за обявените 77 войнишки длъжности са получени документите на 208 кандидати, отговарящи на изискванията за приемане на военна служба. След анализиране на резултатите от този конкурс, до края на календарната година ще инициираме провеждането на следващ конкурс, с цел максимално усвояване на проявилите интерес кандидати за приемане на военна служба във ВВС.

image

– Какви промени ще предложите в системата на ВВС в хода на протичащия в момента стратегически преглед на отбраната?
– В съвременната динамична среда за сигурност ролята на ВВС зависи от намирането на решения за придобиване и изграждане на необходимите отбранителни способности за планиране и участие в самостоятелни, съвместни и съюзни операции. Решенията, които ВВС търси в рамките на стратегическия преглед на отбраната, ще определят рамката за развитието ни в следващите 15 години. Те са в пряка зависимост от новите способности, които ще придобием с реализацията на цитираните от мен по-рано в интервюто проекти за придобиване на нова техника и въоръжение. Усвояването на тези технологично-нови оръжейни системи, които са гръбнакът на способностите на ВВС във всяка една страна, ще наложат промени в системата за командване и управление на ВВС и в Командването на ВВС. Ще се промени и моделът на подготовка, организацията и структурата на военните формирования, които ще реализират тези способности. Ще се наложи промяна и адаптиране на инфраструктурата на базите, с цел удовлетворяване на изискванията при експлоатацията на тези нови системи.

– Какво ще пожелаете за празника на ВВС – 16 октомври, на всички, свързали живота си с военната авиация?
– Искам да благодаря на всички, които са свързали живота си с българските ВВС и непрестанно, с несломим дух и устрем в ежедневните малки борби, допринасят за реализирането на великите дела. Предизвикателствата на времето и превратностите на обстоятелствата не ги плашат, защото съдбата подпомага силните. Нека сега, на празника, си пожелаем спокойно и мирно небе! Здраве и кураж на всеки един, избрал ВВС да бележат пътя му! Бъдете здрави, успешни и все същите непоколебими следовници на българската авиационна идея!

image

Придобиваме леки витлови самолети

Открита е процедура за доставка на лек витлов учебно-тренировъчен самолет, като крайният срок за подаване на оферти е 16.10.2019 г., посочва генерал-майор Стойков. Предметът на обществената поръчка е сключване на рамково споразумение за срок от 48 месеца за доставка на 4 броя леки витлови учебно-тренировъчни самолети и съпътстващите ги доставки и услуги, уточнява той.

Командирът на ВВС изтъква, че до реализиране на проекта за придобиването на изтребителите F-16 Block 70 и достигането на пълната им оперативна способност, от изключителна важност е осигуряването на летателната годност на самолетите МиГ-29. „През 2018 г. бяха подписани три договора между Министерството на отбраната и АО „РСК „МиГ”, със срокове за доставка от порядъка на 12-14 месеца. Договорите включват извършване на контролно-възстановителни и ремонтни работи на самолети МиГ-29, доставка на резервни части и консумативи, реализацията на които ще позволи временно решаване на проблемите с експлоатацията на самолетите”, казва командирът на ВВС.

Допълнителните пари се изплащат редовно

„Допълнителните пари на летателния състав се изплащат редовно. В рамките на нормативната уредба Командването на ВВС и командирите на военни формирования правят всичко възможно за решаване на социално-битовите въпроси на личния състав, както и за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд”, казва генерал-майор Стойков.
Жилищните комисии във ВВС водят картотеки на безквартирните и се стремят в максимална степен да удовлетворят нуждите им от жилища. На живеещите в условията на свободно договаряне ежемесечно се изплащат компенсационни суми. Периодично се проучват нуждите на личния състав и при необходимост се оказва материална помощ на нуждаещите се. „Продължава благородната кауза за подпомагане децата на военнослужещите, загинали при или по повод изпълнение на служебния си дълг, чрез доброволни ежемесечни парични вноски към фондация „Деца на българската армия”. Епизодично се провеждат доброволни дарителски акции за подпомагане на нуждаещи се колеги с тежки заболявания”, изтъква командирът на ВВС. За летния сезон през 2019 г. на личния състав са раздадени 1222 карти за почивка във военно-почивните домове и хотели в страната, както и 22 карти за чужбина. От ВВС оказват съдействие на излизащите в запаса военнослужещи за по-успешната реализация в цивилния живот, чрез участие в мотивационни и квалификационни курсове.

Приветствие на генерал-майор Цанко Стойков

до личния състав от Военновъздушните Сили
по случай 16 октомври – Празник на Авиацията и ВВС


Уважаеми генерали, офицери,
сержанти, войници и цивилни служители,
Честит 16 октомври!
Честит празник на Вас, които всеки ден, всеки час
вграждате частица от сърцето си в небето на България!
Вековната история на българската военна авиация е
летопис на победи, незабравими подвизи и примери
на героизъм, родолюбие и себеотрицание!
Гордея се с професионализма Ви! Гордея се със силата
и мъжеството Ви!
Благодаря Ви за куража да отдадете себе си, живота си,
съдбата си на небето на България!
Благодаря Ви за всичко обикновено и делнично, за
тревогите и за човешките радости в името на Родината!
Благодаря на семействата и близките Ви за търпението
и любовта, за дните на тревоги и очакване, за силата
и стоицизма, за вярата и твърдостта, с които крачат
рамо до рамо с Вас! Благодаря!
Щастие, здраве, сила и успешни дни Ви желая!
Бъдете гордостта на народа и Родината!
loading...

Други публикации


Напиши коментар

Коментари: 1

 1. #1
  САМО НАПРЕД 14 окт 2019, 18:39
   
  8
   
  0

  МАЙ ДЖЕНЕРАЛ, ВАШИЯТ заместник-

  п€тьо $вирч€в

  е ПРОДАЖЕН "ОМЛЕТЧИК" ,

  КОМАНДВАТ го пенсионерите....,СРАМ И РЕЗИЛ!


  ПОЗДРАВ ЗА МАЛКОТО ОСТАНАЛИ
  ВОЕННИ от ВВС!


Напиши коментар

Задължителни полета*

Социални мрежи

Вход

Запомни ме на това устройство

Регистрирай се Забравена парола
whitewater.bg

Последни

НАЙ-ЧЕТЕНИ НАЙ-КОМЕНТИРАНИ

Морски архиви

Прочети още

Броячка