Наборната служба, като осигурителен и действителен стаж

Pan.bg 31 мар 2023 | 18:02 views (1581) commentaries(0)
img
pan.bg

Източник: otbrana.com Снимка: radio999bg.com

В чия полза са последните промени на КСО?

Спирдон Спирдонов

Преди повече от месец се обърнах с въпрос към министерствата на труда и социалната политика и на отбраната във връзка с допълнение на Кодекса за социално осигуряване и наборната военна служба. На 19 януари 2023 г. 48- ото Народно събрание прие Закон за допълнение на Кодекса за социално осигуряване (КСО). С гласуването си народните представители регламентираха периодите на наборна или мирновременна алтернативна служба, както и периодите, които се зачитат за трудов/осигурителен стаж по чл.7 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица. Мотивите бяха, че с тези допълнения ще се даде възможност на определени лица да допълнят своя стаж и да придобият пенсионни права.

Въпросът ми бе конкретно за зачитането на периодите на наборната или мирновременната алтернативна служба за

действителен стаж при пенсиониране.

Попитах: „Бихте ли дали информация за кои лица се отнася това допълнение към КСО? В каква степен се отнася за курсантите и сержантите, които са се обучавали във висшите военни училища и средните сержантски училища? Какво ще бъде отражението на това допълнение на изискуемия стаж при пенсиониране? Ще има ли отражение върху размера на вече придобитата пенсия или на тези, на които им предстои да упражнят правото си на пенсия?“ Този въпрос интересува голяма част, както от запасните, така и от действащите, военнослужещи. Той, очевидно, вълнува и не малка част от мъжкото население на България. В този смисъл потърсих експертна информация.

С промяната на КСО,

която е в сила от 29 януари 2023 г., се посочва в отговора на Министерството на труда и социалната политика (МТСП), се допълни дефиницията за „действителен стаж“. До тази дата за действителен стаж се зачиташе действително изслуженото време по трудово или служебно правоотношение, времето, през което лицето е работило по друго правоотношение и е било задължително осигурено за инвалидност, старост и смърт, както и времето, през което лицето е подлежало на задължително осигуряване за своя сметка и е внесло дължимите осигурителни вноски. От 29 януари 2023 г. за действителен стаж се зачитат и периодът на наборна или мирновременна алтернативна служба, както и периодите по чл. 7 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица.

В Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, уточняват от социалното министерство, е предвидено, че за

осигурителен стаж от трета категория

се признава времето на наборна военна служба и времето на обучение на курсанти и школници след навършване на пълнолетие до размера на наборната служба за съответния род войски, съгласно действащото законодателство. Когато по време на обучението се промени срокът на наборната военна служба, за осигурителен стаж се зачита определеният срок към датата на започване на обучението, а за ненавършилите пълнолетие - към датата на навършване на пълнолетието им. На това основание, времето на обучение на курсантите и школниците след навършване на пълнолетие до размера на наборната служба също се зачита за действителен осигурителен стаж.

Наличието на действителен осигурителен стаж се изисква за придобиване право на пенсия само

в определени случаи,

посочват от МТСП. Той е необходим при преценка правото на няколко вида пенсии. На първо място се отнася за получаване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст на лица, които поради определени причини не са придобили пълния изискуем осигурителен стаж (за 2023 г. 36 г. 4 м. за жените и 39 г. 4 м. за мъжете), но имат не по-малко от 15 години действителен осигурителен стаж. В тези случаи е възможно да бъде отпусната пенсия по чл. 68, ал. 3 от КСО при навършване на 67-годишна възраст. На следващо място е при придобиване право на пенсия за инвалидност поради общо заболяване, за отпускането на която е необходимо една трета от изискуемия, в зависимост от възрастта на лицето осигурителен стаж, да е действителен. И трето – за получаване на персонална пенсия, която при определени условия може да бъде отпусната на лица, полагали грижи повече от 10 г. за лица с трайни увреждания - членове на техните семейства и на жени, родили и отгледали 5 и повече деца. Едно от изискванията за отпускане на този вид пенсия е наличието на 3 години действителен осигурителен стаж.

Във всички останали случаи, в които се преценява правото на пенсия, периодът на наборната военна служба и преди промяната в КСО се е зачитал и е бил взет предвид като осигурителен стаж за пенсиониране, както при преценката на правото на пенсия, така и при определяне на нейния размер. В тази връзка изменението не оказва влияние върху размерите на вече отпуснатите пенсии, тъй като те са изчислени при отчитане на този период.

С направеното допълнение се дава

възможност

на лицата, които преди промяната в КСО са нямали необходимия действителен осигурителен стаж, да го „допълнят“ със съответния период на наборна или мирновременна алтернативна служба или с този по чл. 7 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица и да придобият право на пенсия от посочените видове, за която се изисква наличието на действителен осигурителен стаж, ако отговарят на всички условия за отпускане на съответния вид пенсия.

В този план е и информацията, която получихме от Министерството на отбраната. Потвърждава се, че

с промените се избягва неяснотата

в законодателството, относно зачитането на действителен осигурителен стаж при отпускане на лична пенсия по чл. 68, ал. 3 от КСО на периодите на наборна военна служба, което се изразява в решенията за отказ на директорите на Териториалните поделения на НОИ за признаване на посочения период за действителен осигурителен стаж и постоянната практика на съдилищата, съобразно която се постановяват решения, признаващи периода на наборна военна служба за осигурителен стаж. Смята се, че с приемането на предложените изменения ще се даде възможност на немалък брой осигурени лица с недостигащ до 2 години осигурителен стаж да се възползват от правата на чл. 68, ал. 3 от КСО. Дали промените ще окажат отражение върху размера на вече придобитата пенсия, експертно мнение следва да изрази Националният осигурителен институт, след отчитане на конкретната фактологическата обстановка за всеки един случай, на база представени документи, уточняват от Министерството на отбраната.

Вече стана ясно, че Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж урежда признаването на наборната военна служба. А как се процедира с частта от

времето на обучение във висше военно училище,

която не се признава за осигурителен стаж по посочения ред? Тогава може да се ползва възможността по чл. 9а, ал. 1, т. 1 от КСО, научаваме от друга информация на МТСП. Тя урежда, че за осигурителен стаж при пенсиониране, ако не е зачетен на друго основание и са внесени осигурителни вноски съгласно ал. 3, се зачита времето на обучение на лицата, завършили висше или полувисше образование, но за не повече от срока на обучение, предвиден по учебния план за завършената специалност. С въпросната ал. 3 на чл. 9а от КСО е уредено внасянето на осигурителните вноски, което се извършва по банков път след подаване на декларация по определен ред, като вноските са изцяло за сметка на лицата. Те се изчисляват към датата на внасянето им в размера, определен за фонд „Пенсии“ за лицата, родени преди 1 януари1960 г., върху минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година. Минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен в разпоредбите с удължено действие на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г., се запазва без промяна от началото на тази година и е 710 лв. При 19,8 на сто осигурителна вноска за фонд „Пенсии“ за лицата, родени преди 1 януари 1960 г., сумата, която се внася за така нареченото закупуване на осигурителен стаж към настоящия момент е 140,58 лв. за всеки месец.

(Коментарът е публикуван във в. „Българска армия“, 31.03.2023 г.)
loading...

Други публикации


Напиши коментар

Коментари: 0

Социални мрежи

Вход

Запомни ме на това устройство

Регистрирай се Забравена парола

Последни

НАЙ-ЧЕТЕНИ НАЙ-КОМЕНТИРАНИ

Морски архиви

Прочети още

Броячка