Правителството одобри нов устройствен правилник на МО, с който се въвежда интегрираният модел на управление

Pan.bg 25 мар 2010 | 13:47 views (4417) commentaries(0)
img 25-03-2010 | 12:02 | Агенция Фокус

Правителството одобри нов устройствен правилник на Министерството на отбраната. С него се постига практическа реализация на въведения със Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ) интегриран модел в министерството, при който административните звена във взаимодействие помежду си подпомагат министъра, неговите заместници, началника на отбраната и постоянния секретар на отбраната при осъществяване на правомощията им. Това съобщиха от правителствената информационна служба.
Съгласно устройствения правилник министърът ръководи и представлява ведомството. Функциите на постоянния секретар на отбраната и началника на отбраната са посочени в съответствие с разпоредбите на ЗОВСРБ. Това са две равнопоставени длъжности, които отговарят съответно за цивилната и за военната експертиза, за да се постигне синхрон и баланс между тях.
С устройствения правилник се създават пет административни структури на пряко подчинение на министъра – Инспекторат, дирекция „Сигурност на информацията”, дирекция „Вътрешен одит”, звено „Финансов контрол и материални проверки” и звено „Протокол”.
Общата администрация е структурирана в четири дирекции – „Административно и информационно обслужване”, „Финанси”, „Връзки с обществеността” и „Правно-нормативна дейност”. В специализираната администрация има една главна дирекция – „Инфраструктура на отбраната”, и четири дирекции – „Отбранителна политика”, „Планиране, програмиране и бюджет”, „Управление на човешките ресурси” и „Инвестиции в отбраната”.
В Щаба по отбраната ще функционират четири дирекции – „Подготовка и използване на войските и силите”, „Логистика”, „Стратегическо планиране” и „Комуникационни и информационни системи”, и два самостоятелни отдела – „Съвместни съоръжения” и „Информационен и организационно-щатен”.
В резултат на реорганизацията числеността на служителите в администрацията на МО се редуцира с 32% - от 1432 щатни бройки остават 980.
С постановлението за приемане на устройствения правилник на МО Изпълнителната агенция „Социални дейности на МО” се преобразува в ИА „Военни клубове и военно-почивно дело”. Тя е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра и го подпомага при осъществяването на военно-патриотичното възпитание, социалната, информационна и културно-художествена дейност във военните клубове в страната, осигуряване на отдиха и възстановяването на военнослужещите и цивилните служители, управлението на военно-почивните домове, хотелите, военните клубове и др.
Числеността на персонала в агенцията се намалява от 773 на 511 щатни бройки, като оптимизирането й е с 34%.
Към министъра на отбраната се създава „Комендантство – МО” като юридическо лице по чл. 60 от Закона за администрацията. Неговите задачи са свързани с формулиране
на потребностите и организация на ползването на машини, съоръжения, резервни части, инвентар, консумативи, материали и обзавеждане от администрацията на МО; заявяване на основни и текущи строително-ремонтни работи за сградите на МО; осъществяване на правилната техническа експлоатация и поддръжка на транспортните средства и др.
Прецизират се и функциите на Института по отбрана, посочва се структурата на Националния военноисторически музей, определя се числеността на структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и се определят имотите, които им се предоставят за изпълнение на функциите им.
С друга промяна в няколко нормативни акта се въвежда длъжността „постоянен секретар на отбраната” като висш държавен служител в МО. Промените са в устройствения правилник на Министерския съвет и неговата администрация, Единния класификатор на длъжностите в администрацията, Наредбата за условията и реда за атестиране на служителите в държавната администрация и Наредбата за административното обслужване.
На постоянния секретар на отбраната се възлагат специфични за изпълнение на службата му правомощия и всички функции, предвидени за изпълнение от главен секретар на министерство в отделните нормативни актове.
loading...

Други публикации


Напиши коментар

Коментари: 0

Напиши коментар

РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ, ЗА ДА КОМЕНТИРАТЕ СТАТИЯТА!


Регистрирай се

За реклама

Вход

Запомни ме на това устройство

Регистрирай се Забравена парола

Последни

НАЙ-ЧЕТЕНИ НАЙ-КОМЕНТИРАНИ

Новини от агенция Xinhua

Прочети още
eXTReMe Tracker