ПРОМЕНИХА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК В МО, ЗАКРИХА ДИРЕКЦИЯ "ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА"

Pan.bg 26 сеп 2021 | 10:16 views (1298) commentaries(0)
img pan.bg

Правителството промени Устройствения правилник на Министерството на отбраната

На първото си заседание новото служебно правителство прие Постановление за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на отбраната, приет с Постановление № 5 на Министерския съвет от 2014 г.

Идентифицирана е необходимост от прецизиране и промяна в определените с Устройствения правилник на Министерството на отбраната, приет с ПМС № 5 от 2014 г., (УПМО) организация, ред на дейност, функции и численост на част от структурните звена от администрацията, с цел реализиране на определените с приетата от Народното събрание „Програма за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили на Република България 2032“ нови политики от страна на МО, чрез които да се постигне подобряване на ефективността и ефикасността на дейностите в администрацията.

1. Прецизират се и се допълват съществуващи функции в дирекция „Административно и информационно обслужване" относно внедряване на високоефективни решения и технологии за въвеждането на електронно управление в администрацията на министерството и на дирекция „Правно- нормативна дейност в отбраната" относно иницииране и ръководство на анализа на резултатите от прилагането на нормативните и административните актове в областта на отбраната и въоръжените сили и свързаната с тях съдебна практика, и изготвяне на предложения за законосъобразното им прилагане и/или за тяхното изменение, допълване и отмяна; изготвяне на проекти па договорите за възлагане на обществени поръчки; съгласуване на кореспонденцията с изпълнителите по договори за обществени поръчки и отговорност от правна гледна точка, че предприетите действия съответстват на действащото законодателство и на клаузите на договорите.

2. На Главна дирекция „Инфраструктура на отбраната" се възлага нова функция по организиране и осигуряване в административно-техническо отношение работата на създадения към министъра на отбраната Съвет по строителство и строителни услуги, а на дирекция „Връзки с обществеността и протокол" се възлагат дейностите по планиране, координиране, осъществяване и анализ на стратегическите комуникации на Министерство на отбраната.

3. Функции от дирекция „Социална политика и военно-патриотично възпитание" преминават за изпълнение в дирекция „Операции и подготовка", както следва:

- подпомагане на министъра при ръководството на психологическото осигуряване на военнослужещите;

- подпомагане на министъра при осъществяване на политиката, свързана със спортната дейност във въоръжените сили, и контрола по прилагането й.

4. Закрива се дирекция „Търговски дружества и разпореждане с излишни движими вещи", като функции й преминават за изпълнение в други административни звена със
свързана компетентност с оглед естеството на дейностите. Дирекция „Планиране, програмиране и бюджет" поема функциите, свързани с изпълнението на правомощията на министъра в качеството му на упражняващ правата на собственост на държавата в търговски дружества с държавно участие. В този контекст и съобразно останалите правомощия на министъра на отбраната, които дирекцията следва да обезпечи, й се възлага нова допълнителна функция по извършването на анализ на дейността на търговските дружества с държавно участие в капитала, в които министърът на отбраната упражнява правата на държавата в контекста на системата за отбрана, включително анализ на възможностите на търговските дружества за привеждането им в готовност за работа във военно време и даване на становища относно целесъобразността за министерството от съществуването на дружествата. На дирекция „Логистика“ се възлагат функциите по организиране на дейностите по управление и разпореждане с излишните за министерството движими вещи с общо предназначение; организиране на оценката и преоценката и дейностите по разпореждането с излишните за министерството и за юридическите лица по чл. 60д, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България продукти, които са свързани с отбраната, изделия и технологии с двойна употреба и ОБВВПИ.

В резултат на промените се прецизира и числеността на отделните административни звена с оглед новите функции и отговорности, при непроменена обща численост на министерството.
loading...

Други публикации


Напиши коментар

Коментари: 0

Социални мрежи

Вход

Запомни ме на това устройство

Регистрирай се Забравена парола

Последни

НАЙ-ЧЕТЕНИ НАЙ-КОМЕНТИРАНИ

Морски архиви

Прочети още

Броячка