СКРИЙНИНГ СЪС САМОЛЕТИ ПИЛАТУС В БЪЛГАРИЯ, ИРЛАНДИЯ И ХОЛАНДИЯ

Pan.bg 02 сеп 2019 | 05:35 views (3516) commentaries(0)
img
Pan.bg

През 2004 г. в състава на българските ВВС влизат 6 броя учебно-тренировъчни самолети PC-9М, базирани в Каменец/по-късно в Долна Митрополия и 1 брой транспортен самолет PC-12/45, базиран във Враждебна.

PC-9M и PC-12 се произвеждат от фирма Pilatus Aircraft (Швейцария). Първи полет на PC-9 – 7 май 1984 г. Първи полет на PC-12 – 13 май 1991 г. До момента са произведени 265 броя самолети PC-9 и над 1500 самолети PC-12 от различни варианти за граждански и военни оператори.

Самолет PC-9 е приет на въоръжение във военновъздушните сили на някои от следните държави: Австралия (в момента се заменя от PC-21), България, Ирландия, Мексико, Оман, Словения, Тайланд, Хърватска, Швейцария. В конструктивно и технологично отношение най-близък до българския вариант на самолет РС-9 е този, който се намира в състава на Военновъздушния корпус на Ирландия.

В настоящата статия предлагаме обзор на системата за летателна подготовка в Ирландия и Холандия и използването на самолетите PC-7 и PC-9М за целите на първоначалното обучение ("скрийнинг") в България, Ирландия и Холандия.

УЧИЛИЩЕ ЗА ЛЕТАТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ

Във Военновъздушния корпус на Ирландия (Irish Air Corps) самолет PC-9М се използва за обучение в следните три фази – първоначално (ab initio или screening), основно (basic) и за напреднали (advanced), което се извършва в т.нар. Училище за летателно обучение (Flying Training School). В организационно отношение училището е част от Военновъздушния корпус и отговаря за обучението и образованието на всички курсанти за корпуса.
Основната роля на училището е да извършва летателно (в три фази) и военно обучение за курсантите. В допълнение то отговаря на всички оперативни изисквания, заявени от командването на Военновъздушния корпус, включително осигуряването на подготовка и развитието на способности „въздух-въздух“ и „въздух-земя“, тъй като ирландският вариант на самолет PC-9М разполага с въоръжение.

image
Самолет PC-9М от състава на Военновъздушния корпус на Ирландия (снимка Irish Air Corps www.military.ie)

КУРС „КРИЛЕ“ С ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ 15 МЕСЕЦА

За изпълнение на своята основна задача училището провежда т.нар. курс „Криле“ за курсанти (Cadet Wings Course). За изпълнението на допълнителните задачи училището провежда обучение за инструктори, обучение по бойно използване и обучение по военновъздушна тактика с PC-9М.
Обучаемите, които се приемат в курса „Криле“ са с нулев летателен опит (zero flying experience). Целта е да бъдат обучени до ниво военен пилот.
РАЗГЛЕДАЙТЕ ГАЛЕРИЯТА > > >
Продължителността на курса е 15 месеца. Същият съчетава изключително интензивна наземна (теоретична) и летателна (практическа) програма за обучение.

ТЕОРЕТИЧНА ПРОГРАМА, СЪВМЕСТИМА С ИЗИСКВАНИЯТА НА ГРАЖДАНСКАТА АВИАЦИЯ

Наземната програма за обучение включва изучаването на най-разнообразни научни дисциплини, свързани с авиацията и гарантира, че нивото на теоретичните знания на обучаемите отговаря на стандарта, изискуем за признаване от Ирландското ръководство на гражданската авиация (Irish Aviation Authority) на ниво лиценз за транспортен пилот (Airline Transport Pilot License – ATPL).

След завършването на наземното обучение курсантите преминават практическото летателно обучение на самолет PC-9М разделено в три фази: първоначална (ab initio или screening), основна (basic) и за напреднали (advanced). Всяка от тях завършва с полагането на съответния изпит.

ПЪРВОНАЧАЛНО ОБУЧЕНИЕ (СКРИЙНИНГ)

Обучението на курсантите в Ирландския военновъздушен корпус в първоначалната фаза (т.нар. „скрийнинг“) започва от „Компютърно базирана система за обучение на самолет PC-9М“ (PC-9М Computer Based Training System).

През 2017 г. Министерството на отбраната на Р България сключи договор с фирма Pilatus Aircraft за доставката на идентична „Компютърно базирана система за обучение на самолет PC-9М“, която ще позволи на българските ВВС да започват първоначалното обучение във фаза 1 („скрийнинг“) именно от тази система, подобно на Ирландия и в съответствие с тенденциите в страните от НАТО и ЕС. В допълнение договорът между МО и Pilatus предвижда и доставката на „Тренажор за полетни и навигационни процедури за самолет PC-9М“ (PC-9М Flight Navigation Procedure Trainer - FNTP).

Обучаемите във фаза 1 („скрийнинг“) в Ирландския военновъздушен корпус продължават подготовката си като преминават от „Компютърно базираната система за обучение“ (CBTS) на симулатор за самолет PC-9М.

Придобиването на такъв симулатор (FNPT) ще разшири значително възможностите на българските ВВС и ще изведе подготовката на световно ниво. Новата придобивка ще позволи на обучаемите да продължат обучението си във фаза 1 („скрийнинг“) като преминават постепенно от „Компютърно базираната система за обучение“ към „Тренажора за полетни и навигационни процедури за самолет PC-9М“, подобно на Ирландия и в съответствие с тенденциите в страните от НАТО и ЕС.

ПЪРВИ ПОЛЕТИ НА САМОЛЕТ РС-9М

В края на фаза 1 („скрийнинг“) курсантите в Ирландия започват своите първи полети на самолет PC-9М с инструктор. Видно от изложението в Ирландия за първоначално обучение във фаза 1 („скрийнинг“) се използват наземно базирани системи за обучение (компютърно базирана система и симулатор), което поевтинява подготовката в съчетание със самолет PC-9М.

Това от своя страна опровергава разпространяваното и налаганото от мнозина експерти в България становище, че самолет РС-9М е непригоден за целите на първоначалното обучение („скрийнинг“) и единствената алтернатива в случая са леки учебни самолетчета. Ирландският опит ясно демонстрира пригодността на самолет РС-9М за целите на първоначалното обучение („скрийнинг“) във фаза 1. В съчетание с наземно базираните системи знанията се усвояват в сигурна среда, а разходите за подготовката намаляват.

ОСНОВНО ОБУЧЕНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ЗА НАПРЕДНАЛИ

След завършването на фаза 1 курсантите в Ирландия преминават към фаза 2 – основно обучение (basic training), където развиват и надграждат летателните си умения на самолет PC-9М. В програмата са включени визуални полети, изпълнение на полети по правилата за инструментални полети (IFR), нощни полети и др.

Във фаза 3 – обучение за напреднали (advanced training), програмата включва интензивни полети във формация, обучение по бойно използване, обучение по военновъздушна тактика и др. Летателно обучение на самолет PC-9М в Ирландия завършва с финален изпит, в който всеки от кандидатите за военен пилот изпълнява многобройни задачи и в заключение участва в реално военно учение като командир на тактическа формация.

След този кратък обзор на системата за обучение в Ирландия преминаваме към тази в Нидерландия.

МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ХОЛАНДСКИТЕ УЧЕБНИ САМОЛЕТИ ПИЛАТУС PC-7, КОИТО ЩЕ БЪДАТ В СЛУЖБА ДО 2027 г.

Към настоящия момент Кралските ВВС на Нидерландия разполагат с общо 13 броя учебно-тренировъчни самолети PC-7, доставени в периода 1989 – 1997 г. През юли 2015 г. Холандия сключва договор с фирма Pilatus Aircraft за модернизацията им до стандарт MLU (Mid Life Upgrade – Модернизация в средата на жизнения цикъл), което ще позволи самолетите да бъдат използвани до 2027 г.

За първите 10 от тях, доставени от Pilatus на 8 февруари 1989 г. в Холандия това ще означава забележителните 38 години в служба. Модернизацията на холандските самолети приключва успешно през февруари 2019 г., когато и последните два от общо 13 модернизирани самолета PC-7 са предадени на Кралските ВВС на Нидерландия от Pilatus.

image

Самолет PC-7 от състава на Кралските ВВС на Нидерландия (снимка Royal Nederlands Air Force www.defensie.nl)

СКРИЙНИНГЪТ КАТО СЕЛЕКЦИЯ ЧРЕЗ МЕДИЦИНСКИ, ФИЗИЧЕСКИ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ТЕСТОВЕ. ХОЛАНДСКИЯТ ОПИТ

В Холандия самолетите PC-7 са зачислени в състава на 131 ескадрила в авиобаза Вонсдрехт. Кандидатите за военни пилоти най-напред преминават серия от медицински, физически и психологически тестове. Този процес се нарича селекция и в случая играе ролята на скрийнинг.

Тестовете и съответните профили на лица, подходящи за военни пилоти са разработени от Авиационния и аерокосмически център на Нидерландия с близкото съдействие на други изследователски организации. Одобрените в процеса на селекцията кандидати заминават за обучение в Кралската военна академия, а впоследствие – за наземно обучение в училището в авиобаза Вонсдрехт, което е с продължителност 25 седмици.

В училището в авиобаза Вонсдрехт се преподават 12 дисциплини до ниво „Правоспособност за военен пилот – Технически знания (MPL-TK)“. Подобно на Училището за летателно обучение (Flying Training School) на Военновъздушния корпус на Ирландия и в Холандия има съвместимост на ниво лиценз за транспортен пилот (Airline Transport Pilot License – ATPL).

ЛЕТАТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ С ПИЛАТУС PC-7 В ХОЛАНДИЯ

След приключването на наземното обучение в авиобаза Вонсдрехт започва летателната подготовка със самолет PC-7, разделена в две фази: основна и за напреднали. Основната е с продължителност 12 седмици и включва над 30 летателни часа с инструктор и самостоятелно. Втората фаза включва над 55 летателни часа с инструктор и самостоятелно.

СКРИЙНИНГ СЪС САМОЛЕТ PC-9М В БЪЛГАРИЯ

В България вече е заложен един добър и доказан във времето модел на наземно и летателно обучение със самолет PC-9М. Самолет PC-9М е мултифункционален по отношение на летателната подготовка. Наред с останалите видове подготовка (четири нива по минимум осем компонента плюс въздушна акробатика) у нас самолетът се използва вече 15 години и за целите на скрийнинга.

Курсантите, приети във факултет „Авиационен“ през 2018 г., са първите обучавани по нова учебна програма, при която има скрийнингов стаж след I курс, след това 6 семестъра само теоретично обучение и следващият летателен стаж ще е във втория семестър на IV курс.

По време на скрийнинговия стаж курсантите ще налетят 25 часа – 22 часа превозни полети с инструктор и 3 часа самостоятелни полети, включващи полети по кръга и зона прост пилотаж.

Предпоследната седмица на месец юли 2019 г. бе особено емоционално наситена за седемте курсанти завършили I курс на Факултет „Авиационен“ в Долна Митрополия, защото те започнаха да изпълняват своите първи самостоятелни полети на самолет Pilatus PC-9M. За перспективите пред летателното обучение и за курсантите екип на сп. "Клуб Криле" разговаря с подполковник Пламен Ковачев, зам.-командир по летателната дейност във ВВУБ "Георги Бенковски".

По време на стажа курсантите извършат превозни полети и няколко самостоятелни полета по кръга. След това продължават с превозни полети „зона прост пилотаж“, изпълняват самостоятелно „зона прост пилотаж“ и завършват с няколко превозни „зони сложен пилотаж“ и полети по маршрут. Философията на този „скрийнинг“ е:

-да се направи ясна и категорична оценка за пригодността на курсантите за летателна работа. Става въпрос за вестибуларна устойчивост и за поносимост на претоварвания. Именно за това в стажа са включени и „зони сложен пилотаж“;

-друга цел на стажа е курсантите да се запознаят с естеството на летателната работа. След време когато стигнат до упражнението „въздушен бой“, те ще разберат, че всъщност той е съвкупност от елементи на висшия пилотаж. Командването на ВВУБ иска курсантите да са подготвени за това, защото ако въздушният бой е върхът в подготовката на един боен пилот, то той трябва да види това, което ще го доведе до този връх;

-стажът има за цел и да пресее курсантите - ако има попаднали с мисълта за „Топ Гън“, кожени якета и мощни мотори, а действителността ги сблъска със запотяващи гащеризони, самолети миришещи на масло и керосин и много труд, целта е да се провери мотивацията им;

-последната цел на стажа е да започне формирането и изграждането на авиационно възпитание и култура. Настоящите курсанти са от поколението на XXI век, идващо с GSM-и и таблети и нямат ясна представа за естеството на авиационната работа, култура и възпитание, при които водеща е дисциплината. Има вероятност военните порядки да им дойдат малко в повече, защото авиационната дисциплина понякога е по-трудна от строевата подготовка и отдаването на чест в пехотата.

Целта на настоящия стаж е да им даде повече способности, за да бъдат подготвени за следващия стаж, при който ще има полети по прибори и други елементи на висока летателна подготовка в края на обучението им във факултета/училището. Крайната цел е младите лейтенанти след завършване на образованието максимално бързо да се включат в оперативните части, независимо дали в изтребителната, щурмовата, вертолетната или транспортната авиация. Скрийнинговият стаж е полезен за пилотите от всички типове авиация. Висшият пилотаж е полезен дори за транспортните пилоти, защото изгражда у тях чувство за ситуационна ориентация. Курсантите са едни от най-младите постъпвали в училището в последните години и е впечатляващо, че те още на първия си стаж са допускани до самостоятелни полети на РС-9М, наистина сериозен самолет като маневрени, тактически и летателни характеристики.

В края на месец август 2019 г. по договор между Министерството на отбраната и фирма Pilatus в Долна Митрополия са доставени компютърно базирана система за обучение (CBT) и тренажор за полетни и навигационни процедури (FNPT) за самолет PC-9М. След въвеждането им в експлоатация в България за целите на първоначалното обучение във фаза 1 („скрийнинг“) ще се използват наземно базирани системи за обучение в съчетание със самолет PC-9М, при което знанията ще се усвояват в сигурна среда, а разходите за подготовката ще намаляват.

Този подход е преобладаващ в страните от НАТО и ЕС, чиито член е и България. Повечето от тези страни използват компютърно базирани системи и симулатори в първоначалната фаза на обучение („скрийнинг“), което значително поевтинява подготовката, вместо леки учебни самолетчета, които не разполагат с адекватни системи за безопасност и сигурност на инструкторите и обучаемите. С подобни леки самолетчета са регистрирани редица инциденти по света и на територията на България през последните няколко години.

В заключение може да се каже, че българският, ирландският и холандският опит ясно демонстрират пригодността на самолети PC-7 и РС-9М за целите на първоначалното обучение („скрийнинг“) във фаза 1.
Навигирайте с бутоните под снимката, за да разгледате галерията!


СКРИЙНИНГ СЪС САМОЛЕТИ ПИЛАТУС В БЪЛГАРИЯ, ИРЛАНДИЯ И ХОЛАНДИЯ

ПРЕДИШНА СНИМКА 1/23 СЛЕДВАЩА СНИМКА

loading...

Други публикации


Напиши коментар

Коментари: 0

Напиши коментар

РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ, ЗА ДА КОМЕНТИРАТЕ СТАТИЯТА!


Регистрирай се

За реклама

Вход

Запомни ме на това устройство

Регистрирай се Забравена парола

Последни

НАЙ-ЧЕТЕНИ НАЙ-КОМЕНТИРАНИ

Новини от агенция Xinhua

Прочети още
eXTReMe Tracker