Извънредно: Сигнал за скандални корупционни практики и закононарушения в Министерството на отбраната

Pan.bg 09 мар 2013 | 08:59 views (8150) commentaries(8)
img В програмата за парламентарен контрол на Народното събрание на 8 март 2013 г. за пореден път бе включен актуален въпрос към военния министър в оставка Аню Ангелов.

Въпросът е зададен от народния представител от парламентарната група на Коалиция за България Атанас Мерджанов, а отговорът на Аню Ангелов бе включен под номер осем (последен) в дневния ред.

Актуалният въпрос на Атанас Мерджанов е относно скандални корупционни практики и закононарушения в Дирекция "Инвестиции в отбраната" в Министерство на отбраната.

Проверка на Pan.bg установи, че на уеб-страницата на министерството на отбраната все още не е публикуван отговорът на министъра в оставка Аню Ангелов.

Очаквайте подробности.

Справка:

Парламентарен контрол - 11.00 часа

Парламентарен контрол

08/03/2013

http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycontrol/ID/498

I. Нона Караджова, Министър на околната среда и водите в оставка ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно финансирането на проект за подмяна на ВиК мрежата на гр. Сливен, по Оперативна програма "Околна среда".

2. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно причините за пренасочване на средства от Оперативна програма "Околна среда" - приоритети "Води" и "Биоразнообразие" към МВР и други ведомства.

3. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно изразходване на повече от 1 млн. лева от Оперативна програма "Околна среда" за популяризиране на проект на Столична община за управление на отпадъците.

4. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно планиране на средствата за инвестиции в областта на околната среда, за следващия програмен период 2014 - 2020 г.

5. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно изграждане на регионални депа за твърди битови отпадъци, съгласно Националната програма.

6. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно реализацията на "Проекта за закриване и рекултивация на сметоразтоварището - с. Долни Богров, чрез обезвреждане и оползотворяване", разработен от Столична община.

7. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно причините за значително изоставане при изграждането на завода за отпадъци на община София.

8. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно търсене на нови решения за депониране на твърдите битови отпадъци на София, след 31.12.2012 г.

9. Въпрос от н.п. ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ относно строителството на подземен паркинг под езерото на Цар Симеоновата градина в Пловдив.

10. Въпрос от н.п. МИЛЕНА ИВАНОВА ХРИСТОВА и ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно изграждане на канализация на с. Кадиево, общ. Родопи.

11. Въпрос от н.п. АЛЕКСАНДЪР ВЛАДИМИРОВ РАДОСЛАВОВ относно спазването на таваните за емисии на серен диоксид, азотен оксид и прах от промишлени предприятия в Република България.

12. Въпрос от н.п. ЦВЕТАН ЕМИЛОВ СИЧАНОВ относно нерегламентирано сметище край с. Пролеша, общ. Божурище, обл. София.

13. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно екотакси при внос на автомобили.

14. Въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно финансиране изграждането на Пречиствателна станция - гр. Силистра.

II. Томислав Дончев, министър по управление на средствата от Европейския съюз в оставка ще отговори на:

1. Питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно политиката на правителството за подготовката на оперативните програми, за периода 2014 - 2020 г.

2. Питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно политиката на правителството за гарантиране на оползотворяването на средствата от ЕС, за периода 2007 - 2013 г.

III. Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика в оставка ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА и ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ относно осигуряване на субсидирана заетост на уволнените от "Вазовски машиностроителни заводи" (ВМЗ) - Сопот.

2. Въпрос от н.п. ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ относно организацията по предоставяне на медицинските изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения на хората с увреждания.

3. Питане от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА и ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ относно политиката за социално включване на хората с увреждания.

4. Въпрос от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА и ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ относно мерки за ускоряване процеса на верификация на средствата по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".

5. Въпрос от н.п. ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ относно оценка за работата на служителите в Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда".

6. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно увеличение на пенсиите.

IV. Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма в оставка ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АТАНАС ТОДОРОВ МЕРДЖАНОВ относно определяне размера на транзитни такси.

2. Въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно съдържанието на протокола, подписан между БЕХ и Газпром на 27 август 2012 г.

3. Въпрос от н.п. РУМЕН ИВАНОВ ТАКОРОВ относно реализираните инвестиции на Е.ОН ЕАД и ЕНЕРГО-ПРО ЕАД за Североизточна България.

4. Въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ и ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ ОРЕШАРСКИ относно търсене и проучване на нефт и природен газ в Черно море.

5. Въпрос от н.п. РУМЕН ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ и МИЛЕНА ИВАНОВА ХРИСТОВА относно преведени 6 (шест) млн. лева от "Кинтекс" ЕАД на "ВМЗ" ЕАД, гр. Сопот, през месец септември 2012 г., за изплащане на дължимите заплати на работниците.

6. Въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА относно изпълнение на ПМС № 1 от 05.01.2012 г.

7. Питане от н.п. СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ СТАНИШЕВ, ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ, ТУНДЖАЙ ОСМАНОВ НАИМОВ, КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА и МИЛЕНА ИВАНОВА ХРИСТОВА относно развитието на военните технологии и производство на военна техника в Република България.

8. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно схеми, критерии и практики, по които са разпределени средствата от Шестата сесия на Националния иновационен фонд и ефективността от досега предоставените средства.

9. Въпрос от н.п. РУМЕН ИВАНОВ ТАКОРОВ относно реалната цена на природния газ от началото на 2013 г. за крайните потребители.

10. Питане от н.п. ДИАН ТОДОРОВ ЧЕРВЕНКОНДЕВ относно позицията на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма по констатирани нарушения по проекта АЕЦ "Белене".

V. Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството в оставка ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно изпълнение на ангажимент за разплащане на забавени финансови средства за наета техника на Лот 4, на АМ "Тракия".

2. Питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за развитие на покритие на територията на страната с кадастрални карти, и предоставянето на услуги от Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

3. Питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно параметрите на измененията в политиката на правителството за управление на територията в обществен интерес.

4. Въпрос от н.п. ДЕНИЦА СТОИЛОВА ГАДЖЕВА относно раздадени бонуси на служителите в Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

5. Въпрос от н.п. ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ относно основен ремонт на мостово съоръжение на пътя "Бориславци - Малки Воден".

6. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно ремонта на пътя Видин - Монтана ІІІ - 112, в участъка на с. Смирненски.

VI. Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните в оставка ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ относно сеч в ловни стопанства.

2. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно размер на средствата, изразходени за поддръжка на дигите на р. Дунав, във Видинска област, през 2012 г.

3. Въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ относно изплащане на директни плащания на площ.

4. Питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно параметрите на измененията в политиката на правителството за управление на Държавния поземлен фонд (ДПФ) и Държавния горски фонд (ДГФ), в обществен интерес.

5. Въпрос от н.п. ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ относно животновъден обект, регистриран в Регионалната ветеринарномедицинска служба - Костинброд, находящ се в обл. Софийска, с. Луково, общ. Своге.

6. Въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ относно държавните ветеринарни лечебници.

7. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно обезщетяването на бежанците от Беломорска Тракия.

8. Въпрос от н.п. АЛЕКСАНДЪР ВЛАДИМИРОВ РАДОСЛАВОВ относно пагубното въздействие на генетично модифицираните организми върху пчелите в България.

9. Въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА относно осигуряване функционирането на "Напоителни системи" ЕАД.

10. Въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ относно финансовото състояние на Селскостопанската академия.

11. Въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА относно решение на Земеделската комисия на Европейския парламент.

12. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно обезпечаване на напояването в общ. Грамада, обл. Видин.

VII. Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването в оставка ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно проблеми в отчитането на медицинските дейности.

VIII. Аню Ангелов, Министър на отбраната в оставка ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АТАНАС ТОДОРОВ МЕРДЖАНОВ относно скандални корупционни практики и закононарушения в Дирекция "Инвестиции в отбраната" в Министерство на отбраната.
loading...

Други публикации


Напиши коментар

Коментари: 8

 1. #1
  adam 09 мар 2013, 10:05
   
  0
   
  0

  Много интересно и "загадъчно" интервю на един национален предател. В случая - военен министър на България, моля ви се! Знаете ли, всъщност този жалък човек е по-скоро достоен за съжаление.. Дори няма смисъл да се сипят обиди срещу него. Той, като цяло е един нещастник, един пластелинов плазмодий, който благодарение на случайността е станал Министър!Много по- важен в сферата на отбраната и въобще държавността е въпросът, ЗАЩО точно такива хора стават фактори в политическия и обществен живот на тази държава? Кой ги избира за тази им дейност? Как ги оценява, че могат да се справят със сериозните си функционални задължения?!За съжаление отговорът е лесен.. Реалността е, че ние - БЪЛГАРИТЕ вече нямаме държава в истинското понятие на тази дума. Държава, каквато имат турците , гърците, чилийците, аржентинците, поляците, пакистанците, французите, германците, австрийците и т.н. Ние сами се предадохме и предателите са точно такива " хора", които ни управляваха допреди няколко дни.ТЕЗИ СА ИСТИНСКА ЧОВЕШКА ИЗМЕТ!!/Не че предишните не бяха /. И това не го казвам случайно. За икономическата политика, няма смисъл БУКВАЛНО да говорим! Там един случайно намерен откровен КРЕТЕН и ненормален човек - Симеон Дянков, разнебити буквално държавата с ясното съзнание, че след 4 години, той няма да живее тук. И на гърба на хиляди български трупове си направи самореклема. Да, на "ВЛИК ИКОНОМИСТ" спазващ макрорамката и фискалната политика с цената на всичко. На хиляди умрели в нищета българи! Но целта е той-професионалистът да закачи в последствие по- сладка службица - там в някоя международна банка, фонд,или висша организация. Той мръсникът знае, че веднага ще го лапнат. Човек, който ненавижда собствения си народ, представяте ли си как ще работи за "фиска" в някоя друга изстрадала държава, и за колко пари? БЪДЕЩАТА КАРИЕРА на новият колонизатор - Дянков!!Човекът на капитала! Споменах, че ние вече нямаме държава - ами ДА! Навсякъде са я американски, я европейски лобита. Във всички министерства.И понеже актуалният все още миситър-председател е пълен НЕВЕЖА във всяка една сфера, а освен това и той си КОПА в неизвестна "съюзническа" нива - всички останали министри работят за себе си! Тоест за собствената си кариера, но не за пред народа на България, а за пред западните им ръководители, тоест УЖ "съюзниците ни". До там я докарахме! Не им стигна кариерата на нашите простаци политици тук в България, ами замечтаха и за международна такава. Същата картинка е и в Министерства на отбраната. Чудя се как този мазен хасковски циганин има наглостта изобщо да дава интервюта? Човекът, който предаде и продаде армията, заради собственото си ЕГО. Миризлив, дърт пръч на 70 и кусур години.....Наистина лудостта и подлостта нямат граници! С цялата си тежест воглаве с премиера, това правителство на ГЕРБ остана в историята като едно голямо миризливо лайно, което се завихри на високо, но и падна от високо, защото българите извадиха тоягите на възмездието! Защото хората разбраха, че са предадени от едни простаци за да ги потупат по рамото. Чудя се, как след толкова години нашите политически каруци не разбраха, че са адски миризливи и омръзнаха както на българите, така и на задокеанските си покровители. НИКОЙ НЕ ОБИЧА КУРВИТЕ! А НА НАШИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ КУРВИ ЗАДНИЦИТЕ ИМ ВОНЯТ. Затова и никой от "съюзниците" им не ги и погледна тези дни. РАЗБРА ЛИ БУДА??? За мангала изощо няма смисъл да коментираме.....

 2. #2
  16 09 мар 2013, 10:51
   
  0
   
  0

  Абсолютно вярно.Всички досегашни политици вън.Трябват нови,неопетнени хора с кауза.

 3. #3
  ШЕНГЕН 09 мар 2013, 12:08
   
  0
   
  0

  ЗАЩО НИКОЙ НЕ ГОВОРИ ЗА ФИРМА ,,ПАНДА,,

 4. #4
  16 09 мар 2013, 14:27
   
  0
   
  0

  АКО ЗНАЕШ НЕЩО ЗА ПАНДА-СПОДЕЛИ

 5. #5
  Енчо 10 мар 2013, 03:15
   
  0
   
  0

  И аз искам да чуя нещо за Панда. Това беше и предполагам още е една фирма, от която много народ се е облажил. Нали така, господа Логистици...хм..интересна тема. Преславе, ще те призная за пич, въпреки, че ми триеш коментарите, ако разбереш защо тази фирма толкова лесно печели конкурси.

 6. #6
  17 10 мар 2013, 08:55
   
  0
   
  0

  МИСЛЯ ,ЧЕ ВСИЧКИ ДОГОВОРИ ТРЯБВА ДА СЕ ПРОВЕРЯТ ВКЛЮЧИТЕЛНО И НА ФИРМА ,,ПАНДА,, -ПРОВЕРКАТА Е ВИСША ФОРМА НА ,,ДОВЕРИЕ,, В СЛУЧАЯ НА НЕДОВЕРИЕ

 7. #7
  18 10 мар 2013, 09:16
   
  0
   
  0

  В сряда Попова обяви за открити нередности и в договора за доставка на храни за затворите с фирма "Панда". Основният проблем там са заложените коефициенти за изчисление на единичните цени на стоките, които водят до значителното им оскъпяване.

  Така затворниците имат честта да консумират олио за по 3.20 лева бутилката при цена от 2.40 лева във всеки магазин. Годишната сума, отделяна по това перо е около 9 милиона лева. Договорът с "Панда" е сключен, въпреки че фирмата не е внесла задължителния по закон депозит за неизпълнение, казаха от министерството.

  В писмо до Mediapool собственикът на фирмата Ивайло Пандов отхвърли всички тези твърдения. Той заяви, че последната цена на олиото е 2.03 лева за литър, има внесен депозит от 183 000 лева, а от дейността му правосъдното минитерство пести по 2 млн. лева годишно. Институцията дължи на "Панда" 944 000 лева.

  От дирекцията за вътрешен одит на министерството заявиха, че до този момент те са работили преди всичко върху изпълнението на ФАР-проектите в МП и не са могли да обърнат внимание на останалите големи контракти.Koпирано от http://www.mediapool.bg/show/?storyid=157664

 8. #8
  сухопътен чипик 10 мар 2013, 21:00
   
  0
   
  0

  Тоя тумор трябва да се разжалва, да му се вземат и трите апартамента купени от Армията барабар с всичкото имущество и да се тикне в затвора.

Социални мрежи

Вход

Запомни ме на това устройство

Регистрирай се Забравена парола

Последни

НАЙ-ЧЕТЕНИ НАЙ-КОМЕНТИРАНИ

Морски архиви

Прочети още

Броячка