Warning: getimagesize(://<img src="http://airgroup2000.com/gallery/albums/userpics/33973/DVE.JPG" alt="image" border="0" />): failed to open stream: Няма такъв файл или директория in /home/panbgwz9/public_html/view_article.php on line 197

Законът за резерва на Въоръжените сили е публикуван в Държавен вестник

Pan.bg 10 мар 2012 | 07:52 views (2738) commentaries(0)
image" alt="img" /> Законът за резерва на Въоръжените сили е публикуван в Държавен вестник

Спирдон Спирдонов
otbrana.com

Приетият на 23 февруари т.г. от Народното събрание Закон за резерва на Въоръжените сили е публикуван в днешния брой на Държавен вестник. Той влиза в сила три месеца след обнародването му. С изключение на текстовете, които уреждат подготовката на гражданите. Те влизат в сила от 1 септември 2013 г.


В срок до 6 месеца от влизането в сила на закона Министерският съвет трябва да приема правилник за прилагането му и подзаконовите актове, предвидени в закона. Също до 6 месеца от датата на приемането на тези актовете министърът на отбраната чрез органите по военния отчет трябва да приведе структурата, организацията, подготовката и отчета на резерва, както и военния отчет на българските граждани, в съответствие с изискванията на закона. Лицата с присвоени военни звания ги запазват и след освобождаване от военна служба и от служба в резерва, пише в преходните и заключителни разпоредби.

Законът урежда подготовката на гражданите за защита на отечеството и обществените отношения, свързани с ръководството, състава, подготовката, използването, отчета и службата в резерва на въоръжените сили на Република България. Резервът се комплектува на доброволен и на задължителен принцип. Доброволният принцип се прилага за български граждани, които са изявили желание да служат в резерва или да предоставят техника за определен период от време при условия и по ред, определени с този закон и със сключения договор. За срока на действие на договора българските граждани придобиват статус на резервисти, а техниката – статус на техника-резерв. Задължителният принцип се прилага за български граждани, които не са със статус на резервисти, но имат военна или друга специална подготовка или притежават техника и могат да получат мобилизационно назначение. Гражданите придобиват статус на запасни, а техниката – статус на техника-запас.

Кои текстове влизат в сила от 1 септември 2013 г.?

Чл. 56. (1) Гражданите на Република България в девети и десети клас на средното си образование преминават подготовка за усвояване на знания, свързани със задълженията им по отбраната на страната, действията за оцеляване при кризи от военен характер, както и за мисията и задачите на въоръжените сили.

(2) Подготовката по ал. 1 се осъществява в рамките на 5 учебни часа за девети клас и 5 учебни часа за десети клас от определените в учебните планове часове на класа.

Чл. 57. (1) За студентите в гражданските висши училища, военните академии и висшите военни училища могат да се разкриват курсове по начална и/или специална военна подготовка от министъра на отбраната съгласувано със съответните ръководства.

(2) Курсовете по ал. 1 могат да се организират и провеждат под формата на специализирани курсове и семинари, групови и практически занятия, демонстративни военизирани занятия и военни игри или стажантски курсове.

(3) Участието в курсовете по ал. 1 е доброволно, като те се провеждат по решение на органите за управление на висшето училище или военната академия, в което се определя броят на участниците. Тематиката на курсовете по ал. 1 се определя от министъра на отбраната.

(4) Успешно завършилите курс по ал. 1 полагат военна клетва, присвоява им се военно звание при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на закона, и се водят на военен отчет.

Чл. 58. (1) Съдържанието на подготовката по чл. 56, редът и начинът за провеждането й, както и организацията на подготовката по чл. 57 се определят с наредбата на Министерския съвет по чл. 26, т. 15а от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

(2) Осигуряването на подготовката по чл. 56 и 57 е за сметка на бюджета на Министерството на отбраната.

Чл. 59. (1) Българските граждани без военна подготовка, желаещи да получат начална и/или специална военна подготовка, могат да преминат курс, организиран от Министерството на отбраната, ако отговарят на следните изисквания:

1. да са пълнолетни граждани на Република България и да нямат друго гражданство;

2. да са годни и психологически пригодни за военна служба;

3. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

4. срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер.

(2) С обявяването на курса по ал. 1 могат да се определят и други специфични изисквания извън посочените в ал. 1.

(3) Българските граждани по ал. 1 сключват договори за обучение и за времето на курса им се осигуряват:

1. настаняване, изхранване и униформа при условия и по ред, определени с акт на министъра на отбраната;

2. безплатно медицинско обслужване;

3. задължително застраховане срещу смърт и неработоспособност вследствие на злополука при изпълнение на задължения във връзка с обучението.

(4) Подготовката на българските граждани по ал. 1 се организира при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на закона.

(5) Успешно завършилите курса по началната военна и/или специална военна подготовка по ал. 1 полагат военна клетва, присвоява им се военно звание при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на закона, и се водят на военен отчет.

(6) Финансовото осигуряване на курса по ал. 1 е за сметка на бюджета на Министерството на отбраната.
loading...

Други публикации


Напиши коментар

Коментари: 0

Социални мрежи

Вход

Запомни ме на това устройство

Регистрирай се Забравена парола

Последни

НАЙ-ЧЕТЕНИ НАЙ-КОМЕНТИРАНИ

Морски архиви

Прочети още

Броячка