Предстои международна научна конференция „MT&S - 2011" в София

Pan.bg 07 дек 2011 | 00:59 views (5517) commentaries(0)
img ПРОГРАМА

НА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „MT&S - 2011"

НА ИНСТИТУТА ПО ОТБРАНА

8 и 9 ДЕКЕМВРИ 2011 г.

София, Централен военен клуб

8 ДЕКЕМВРИ 2011 г.

09.00 - 13.00 Регистрация зала „Тържествена”

13.00 - 13.10 Откриване на конференцията - Директор на ИО полк. доц. д-р Стоян БАЛАБАНОВ зала „Тържествена”

13.10 - 13.25 Приветствие от заместник-министъра на отбраната – Валентин РАДЕВ зала „Тържествена”

13.25 - 13.30 Приветствие от Началника на отбраната – ген. Симеон СИМЕОНОВ зала „Тържествена”

13.30 - 14.25 Пленарна сесия

Модератори:

полк. доц. д-р. Стоян Балабанов – Председател на организационния комитет

полк. д-р Димитър Кирков – Заместник председател на организационния комитет


13.30 - 13.45 Пленарен доклад: „Оцеляване в условията на намалени военни бюджети – нов подход за военно сътрудничество” - полк. инж. Станимир ГЕОРГИЕВ зала „Тържествена”

13.45 - 14.05 Пленарен доклад: „Космическите изследвания на България - състояние и бъдеще” – проф. Петър ГЕЦОВ зала „Тържествена”

14.05 - 14.25 Пленарен доклад: „Еластомерни композити, поглъщащи електромагнитни вълни и приложението им в комплексната маскировка на военна техника” – проф. Николай ДИШОВСКИ зала „Тържествена”

14.25 - 14.45 Кафе-пауза

14.45-18.00 Заседания по тематични направления:


„Комуникационни и информационни технологии и системи, защита на информацията”
зала „Тържествена”


„Въоръжение и военна техника”
зала „Концертна №1”


„Военна стандартизация, сертификация, качество и изпитвания”
зала „Концертна №2”


18.00 - 18.30 Почивка

18.30 - 20.30 Коктейл зали „Концертна №1” и „Концертна №2”


9 ДЕКЕМВРИ 2011 г.

Заседания по тематични направления:
09.00 - 09.30

„Комуникационни и информационни технологии и системи, защита на информацията”
зала „Тържествена”
09.00 - 10.30

„Въоръжение и военна техника”
зала „Концертна №1”
09.00 - 09.30

„Военна стандартизация, сертификация, качество и изпитвания”
зала „Концертна №2”

09.45 – 10.30 Заседание по тематично направление „Комуникационни и информационни технологии и системи, защита на информацията”


секция „Комуникационни и информационни системи”
зала „Тържествена”


секция „Защита на информацията, радиолокация и радионавигация”
зала „Концертна №2”

10.30 - 11.00 Кафе-пауза

11.00 - 12.00 Заседания по тематични направления:


„Комуникационни и информационни технологии и системи, защита на информацията” - секция „Комуникационни и информационни системи”
зала „Тържествена”


„Комуникационни и информационни технологии и системи, защита на информацията” - секция „Защита на информацията, радиолокация и радионавигация”
зала „Концертна №2”


„Въоръжение и военна техника”
зала „Концертна №1”

12.00 - 12.30 Отчет на модераторите по тематични направления в пленарна зала зала „Тържествена”

12.30 - 12.45 Закриване на конференцията от Заместник-министъра на отбраната - Валентин Радев

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ

„КОМУНИКАЦИОННИ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМИ, ЗАЩИТА НА ИНФОРМАЦИЯТА”

8 ДЕКЕМВРИ 2011 г.

зала „Тържествена”

Модератори:

полк. доц. д-р Марио Ангелов

полк. доц. д-р Иван Христозов

Технически секретар: гл. ас. Даринка Николова

14.45 – 15.00

полк. Николай ВЕЛИЧКОВ - Изграждане на отбранителни способности чрез многонационални и иновативни подходи

15.00 – 15.15
проф. д.т.н. Веселин ЦЕЛКОВ - Тестване за сигурност на компютърните системи и мрежи за сигурност и отбрана; Техники за тестване за сигурност на компютърните системи и мрежи за сигурност и отбрана.

15.15 – 15.30
доц. д-р Добрин ДИКОВ - Съвременни тенденции в развитието на телекомуникационните системи

15.30 – 15.45
д-р инж. Орхан ИСМАИЛОВ - Методика за осигуряване на режима за сигурност на информацията в условия на кризи

15.45 – 16.00
Сергей ВЕЛКОВ, инж. Георги Георгиев - Сателитни комуникации - основни концепции и терминология

16.00 – 16.15
Веселка СТОЯНОВА - Предимства и недостатъци на облачните изчисления

16.15 – 16.30
инж. Христо МАЗНЕВ - Система за военни съобщения по STANAG 4406 ed.2, предназначена за използване от подразделения на БА и от декларирани формирования за мисии в чужбина

16.30 – 16.45
доц. д-р Маргарита ВАСИЛЕВА - Компютърно моделиране във военната област

16.45 – 17.00
м-р д-р Ангел ГЕНЧЕВ - Перспективни технологии и решения за интелигентна отбрана

17.00 – 17.15
Илия МАРЧЕВ - Модулна комуникационно-информационна система за командване и контрол

17.15 – 17.30
полк. д-р Росен ИЛИЕВ - Интеграция на информационни услуги в корпоративна среда; Електронно управление в отбраната - възможности и перспективи.

полк. д-р Росен ИЛИЕВ, подп. д-р Иван ИВАНОВ - Унифицирани комуникации - средство за повишаване ефективността на управлението.

17.30 – 17.45
Презентация на фирма "ЕЛЕКТРОН-ПРОГРЕС" ЕАД

17.45 – 18.00
Презентация на фирма ROHDE & SCHWARZ GESMBH - Универсална платформа за тактически радиокомуникации M3xR за нуждите на Отбраната на Р. България

9 ДЕКЕМВРИ 2011 г.

зала „Тържествена”

Модератори:

полк. доц. д-р Марио Ангелов

полк. доц. д-р Иван Христозов

Технически секретар: гл. ас. Даринка Николова

09.00 – 09.15

проф. д.т.н. Атанас НАЧЕВ - Комплексен подход при определяне на функционалната надеждност на АСУ

09.15 – 09.30
Георги ГЕОРГИЕВ, Красимир Костадинов - Възможни насоки за промяна на КИС от БА в интерес гарантиране на съвместимост в операции от невоенен характер; Проблеми на физическото свързване на АИС/мрежи с различно ниво на класификация

09.30 – 09.45
Петко СИМЕОНОВ - Оптимални честотни обхвати за Синхронна наземна позиционираща система

СЕКЦИЯ „КОМУНИКАЦИОННИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ”
зала „Тържествена”

Модератори:

полк. доц. д-р Марио Ангелов

полк. доц. д-р Иван Христозов

Технически секретар: гл. ас. Даринка Николова

09.45 – 10.00
м-р Мирослав НАЧЕВ, проф. д-р Станимир Стоянов, полк. инж. Емил Шошев - Създаване на мобилни контекстно зависими услуги, чрез използване на интелигентни агенти и софтуерни архитектури с информационни станции

10.00 – 10.15
подп. Димитър МИТЕВ - Система за управление на радиочестотния спектър в операциите

10.15 – 10.30
доц. д-р Радостин НИКОЛОВ, Даринка Николова - Военни аспекти на нанотехнологиите

10.30 – 11.00
Кафе-пауза

11.00 – 11.10
Николай ЖИВКОВ - Промяна на диаграмата на насоченост на късовълнова антена; Повишаване информационната устойчивост по време на излъчване.

11.10 – 11.20
полк. доц. д-р Иван ХРИСТОЗОВ, Милена Ламбева - Алгоритъм за интегриране на бази от данни; Формално представяне на бази от данни от обектен тип с теория на категориите

11.20 – 11.30
подп. д-р Иван ИВАНОВ - Когнитивна радиостанция. Парадигма и перспективи.

11.30 – 11.40
полк. Григор ВЕЛЕВ - Подходи за изграждане на MPLS базирани ведомствени телекомуникационни мрежи

11.40 – 11.50
д-р Александър КОЛЕВ, Милена Ламбева - Съвременни подходи за отдалечен достъп до информационни масиви

11.50 – 12.00
полк. доц. д-р Марио АНГЕЛОВ, доц. д-р Михаил Калбанов - Откриване вредни електромагнитни лъчения за клас мобилни клетъчни радиосистеми за свръзка

СЕКЦИЯ „ЗАЩИТА НА ИНФОРМАЦИЯТА, РАДИОЛОКАЦИЯ И РАДИОНАВИГАЦИЯ”

зала „Концертна №2”

Модератор: доц. д-р Петко Таушанов

Технически секретар: подп. д-р Николай Стоянов

09.45 – 10.00
доц. д-р инж. Владимир ТУРТАНСКИ - Енергитични ресурси при защита от дистанционно активирани импровизирани взривни устройства

10.00 – 10.15
д-р Кармен АЛЕКСАНДРОВА, доц. д-р Петко Таушанов - CFAR алгоритми за радиолокационно откриване на цели на фона на морска повърхност; Способи за откриване на цели с малка ефективна отразяваща повърхност

10.15 – 10.30
Георги ДУКОВ - Аспекти на киберзащитата в контекста на модернизацията на тактическите комуникационни и информационни системи на въоръжените сили на Р България

10.30 – 11.00
Кафе-пауза

11.00 – 11.10
подп. Димитър ЖЕЛЯЗКОВ, подп. д-р Николай Стоянов - Проблеми при защита на информацията в решения от тип "Cloud computing"

11.10 – 11.20
подп. д-р Севдалин СТОЙКОВ - Изследване възможностите на потенциалната среда за обучение на специалистите по киберзащита в МО

11.20 – 11.30
д-р Мая БОЖИЛОВА, Даринка Николова - Техники за осигуряване на отказоустойчивост и възстановяване в софтуерни системи

11.30 – 11.40
д-р Мая Божилова, Слави СЛАВОВ - Анализ на протоколи за повишаване на качеството на услугите в безжични сензорни мрежи


11.40 – 11.50
подп. д-р Николай СТОЯНОВ - Развитие на криптографията след квантовия компютър - анализ на възможностите

11.50 – 12.00
ст. л-т Христина ХРИСТОВА, доц. д-р Марио Ангелов - Модел на многолъчев радиоканал с преднамерени смущения
loading...

Други публикации


Напиши коментар

Коментари: 0

Социални мрежи

Вход

Запомни ме на това устройство

Регистрирай се Забравена парола

Последни

НАЙ-ЧЕТЕНИ НАЙ-КОМЕНТИРАНИ

Морски архиви

Прочети още

Броячка