Искат от президента служебен министър на отбраната, който да работи ефективно

Pan.bg 09 мар 2013 | 07:22 views (2293) commentaries(4)
img Писмо до държавния глава от Обществения съвет по въпросите на отбраната и Българска офицерска легия „Раковски”

Спирдон Спирдонов

www.otbrana.com

Служебният министър на отбраната трябва да е експерт с доказани виждания в областта на отбраната и Въоръжените сили. Това пишат до президента и върховен главнокомандващ Въоръжените сили Общественият съвет по въпросите на отбраната (ОСВО) и БОЛ „Раковски”. Ние смятаме, че това не трябва да бъде напълно външно лице за системата на отбраната, тъй като едва ли такова лице би могло за 2?3 месеца да работи ефективно, се уточнява по-нататък в писмото до държавния глава. ОСВО и представляваните от него 25 военно-родолюбиви организации очакват от служебния министър да успокои армейската общественост с разумни действия и решения. За нас е важно новото ръководство на министерството на отбраната да приеме като партньор военно-патриотичните съюзи и организации, се посочва още в писмото.

На основата на проведената на 5 март т.г. кръгла маса „Военната професия – настояще и бъдеще” се настоява за налагане на мораториум от този състав на парламента до разпускането му върху изпълнението на Бялата книга и План-2014 във всичките му части и прекратяване на всякакви процедури за уволнение на военнослужещи, както и преназначавания в министерството на отбраната. Друго искане е възстановяване на ЗОВС в социалната му част от 2009 г. и отменяне на приетите последни решения за пенсиониране на военнослужещите. Общественият съвет иска освобождаване на всички досегашни членове на Политическия кабинет и премахването му като структура към Министерството на отбраната и включване в състава на Съвета по отбрана на представители на ОСВО.

В по-дългосрочен план се смята, че е необходимо приемане на нова Бяла книга и Планове за развитие на въоръжените сили и инвестиции в отбраната в съответствие с приетата Стратегия, както и приемане на нов Закон за отбраната и въоръжените сили.

Предлагаме формирането на Обществен съвет към служебния министър на отбраната да стане на основата на съществуващия Обществен съвет по въпросите на отбраната, пише още в писмото. Той координира дейността на 25 военно-патриотични организации, изразявал е неведнъж своето отношение към отбранителната политика и е правил редица разумни предложения в тази област.***

ДО

ПРЕЗИДЕНТА НА Р. БЪЛГАРИЯ

И ВЪРХОВЕН ГЛАВНОКОМАНДВАЩ

НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ

Г-Н РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕЗИДЕНТ,

На 5 март 2013 г. Общественият съвет по въпросите на отбраната (ОСВО) с подкрепата
на Асоциацията на Сухопътните войски проведе кръгла маса под наслов „Военната професия – настояще и бъдеще”. Присъстваха представители на 15 военнородолюбиви организации, институции и кадрови военнослужещи. В дискусиите взеха участие и Вашите съветници по националната и военната сигурност. За съжаление в дискусиите не взеха участие представители на парламентарните комисии, МФ, МО, МТСП и КРИБ, които бяха поканени, но не пожелаха да дискутират проблемите, свързани с отношението на обществото към военната професия, в резултат на които възникнаха и протести.

Участниците в кръглата маса се обединиха около тезата, че военната професия не е добре представена пред обществото и то няма информация за нейната сложност и отговорност, поради което не е заинтересовано да я подкрепя. Към това допринася отсъствието на ефективна политика за повишаване на общественото доверие и за обществена подкрепа на армията, както и непрестанните реформи и променящи се правила на военната служба, които всяват несигурност сред военнослужещите и намаляват интереса към армията, което може да се окаже фатално за попълване на армията с качествен личен състав.

ОСВО и представляваните от него организации, както и партниращите с него такива подкрепят усилията на президента и върховен главнокомандващ Въоръжените сили Росен Пленвелиев за спазване на конституционната процедура в условията на правителствена и политическа криза, съставяне на служебно правителство и провеждане на предсрочни избори за 42-ро Народно събрание.

Ние сме убедени, че точното спазване на разпоредбите на Конституцията е най-добрия принос за съхраняване на гражданския мир в България. Нашата позиция не противоречи на факта, че много от членовете ни участват в гражданските протести, които са предизвикани най-вече от тежкото социално положение на българите.

Ще подкрепим Вашия избор за служебен министър на отбраната, при положение, че това е експерт с доказани виждания в областта на отбраната и Въоръжените сили. Ние смятаме, че това не трябва да бъде напълно външно лице за системата на отбраната, тъй като едва ли такова лице би могло за 2?3 месеца да работи ефективно. От служебния министър очакваме да успокои армейската общественост с разумни действия и решения. За нас е важно новото ръководство на министерството на отбраната да приеме като партньор военно-патриотичните съюзи и организации.

Предлагаме формирането на Обществен съвет към служебния министър на отбраната да стане на основата на съществуващия Обществен съвет по въпросите на отбраната. Той координира дейността на 25 военно-патриотични организации, изразявал е неведнъж своето отношение към отбранителната политика и е правил редица разумни предложения в тази област.

ОСВО и участниците в кръглата маса се обединиха около идеята да Ви изпратим пакет от предложения за излизане от кризата, които да Ви бъдат от полза при вземането на решения за състава на служебното правителство и дейността на новото правителство след провеждането на парламентарните избори.

Предложенията ни имат за цел:

1. Да не се нарушава изпълнението на плановете в Министерството на отбраната и структурите на Българската армия по бойната подготовка и материалното осигуряване.

2. Да се преодолеят негативните тенденции и настроения сред военнослужещите и обществото, предизвикани от последните решения в областта на строителството на въоръжените сили и социалната политика.

3. Да се преодолее доведената до абсурд централизация на вземането на решения в областта на отбраната и се въведе истински демократичен граждански контрол от несвързани с администрацията личности и организации.

Нашите предложения са:

А. В краткосрочен план – до провеждането на парламентарните избори и поемането на изпълнителната власт от новото правителство:

- налагане на мораториум от този състав на парламента до разпускането му върху изпълнението на Бялата книга и План-2014 във всичките му части и прекратяване на всякакви процедури за уволнение на военнослужещи, както и преназначавания в министерството на отбраната;

- възстановяване на ЗОВС в социалната му част от 2009 г. и отменяне на приетите последни решения за пенсиониране на военнослужещите;

- извършване на промени в поднормативните документи, които са в прерогативите на служебното правителство в изпълнение на мораториума върху нормативните документи и възстановяването на социалните права и компенсации на военнослужещите;

- освобождаване на всички досегашни членове на Политическия кабинет и премахването му като структура на политическия кабинет към министерството на отбраната и включване в състава на Съвета по отбрана на представители на ОСВО.

Б. В средносрочен план по време на първите 100 дни от мандата на новото избрано правителство:

- провеждане на Преглед за състоянието на отбраната и Въоръжените сили с участието на експерти от ОСВО и неговите организации;

- приемане на изменения в ЗОВС и останалите нормативни документи и планове в областта на отбраната в съответствие с изводите от проведения Преглед;

- привеждане на разходите за отбрана в съответствие с планираните по Бялата книга и намаляване на администрацията в министерството на отбраната до допустимите размери;

- привеждане на заплащането на военнослужещите и цивилните служители в съответствие със сега действащия Закон за отбраната и въоръжените сили.

В. До края на първата година от дейността на новото правителство:

- приемане на нова военна стратегия на Р България, ориентирана към осигуряване на нужната достатъчност на националната отбрана и опора на колективните сили на Алианса при необходимост;

- приемане на нова Бяла книга и Планове за развитие на въоръжените сили и инвестиции в отбраната в съответствие с приетата Стратегия ;

- приемане на нов Закон за отбраната и въоръжените сили;

- приемане на Проектозакона за изменение и допълнение на Закона за военноинвалидите и военнопострадалите, който в момента се изработва от междуведомствена работна група сформирана с МЗ № Р-347 от 01.11.2012 г., изменена с МЗ № Р-23 от 18.01.2013 г. в срок на изработване 29.03.2013 г.

- прогресивно намаляване на участието на български контингенти в мисии извън граница до възстановяване на боеспособността на Българската армия.

- извършване на пълен одит на министерството на отбраната за последните 10 години и привличане към наказателна отговорност на виновните при констатиране на нарушения.

От Обществения съвет по въпросите на отбраната, съставните му организации и БОЛ „Раковски”

Кирил Цветков, о. р. генерал-лейтенант,

председател на Обществения съвет по въпросите на отбраната
loading...

Други публикации


Напиши коментар

Коментари: 4

 1. #1
  ??!! 10 мар 2013, 00:32
   
  0
   
  0

  Абе ссссссъскащия, защо не си намериш друг сайт да си го мериш!!!Тук ти е пернаментно малък!!!Кой става нагъл и нахален, че 23 години знайни и незнайни ЕКСПЕРТИ се упражняваха върху нас, все за благото на ОТЕЧЕСТВОТО.Коя система беше по-съсипана от непрестанни съкращения и все в името на МАЛКА,МОДЕРНА и ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНА армия !?Ти по-добре ли заживя!!?? А с какво съм по-добър от теб ли-ами влезни в тази месомелачка наречена въоръжени сили, оцелявай всеки ден физически и най-вече психически от безумията на политиците, насочени все на долу и в регрес тогава и коментирай.Писна ми и от такива измекяри незнаещи и плюещи да ми дават оценка!!!!

 2. #2
  veteran 10 мар 2013, 08:26
   
  0
   
  0

  По точно и ясно от това здраве му кажи Това се иска. Стига да не му стиска на президента да я приложи на практика тази малка програмка. Браво!

 3. #3
  mill47 10 мар 2013, 11:14
   
  0
   
  0

  ??!!. Точно така. Щом някой каже нещо добро или поиска за военните се намират десетки, които бълват помия по тях и армията като цяло. Трябва всички да минават задължително на военна служба, преди да заемат държавен пост и тогава ще престанат да плюят. Така го беше въвел покойния германски канцлер Кол. У нас цялата държавна машина е от хора непомирисвали барут и не спали в окопи, пълни с вода. Слагат за министри на отбраната какви ли не ренегати, отстъпници, пияници,педьовци, политически проститутки с единствената цел да смажат армията и да убият връзката и с народа. И в сайтовете непрекъснато се подвизават родоотстъпници и лъжепатриоти и се опитват да формират общественото мнение. Къде са сега тези умници да покрепят това писмо и да извадят главите си от пясъка. Ето това е ясна програма в защита на военните и армията. Подкрепям я безусловно.

 4. #4
  silvi 10 мар 2013, 23:46
   
  0
   
  0

  Явно на тоя съскащия боклук са му махнали коментара, и само се досещам какво е писал по реакцията на "??!!", но аз лично бих му е.ал майката на него!!!!

Напиши коментар

РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ, ЗА ДА КОМЕНТИРАТЕ СТАТИЯТА!


Регистрирай се

За реклама

Вход

Запомни ме на това устройство

Регистрирай се Забравена парола

Последни

НАЙ-ЧЕТЕНИ НАЙ-КОМЕНТИРАНИ

Новини от агенция Xinhua

Прочети още
eXTReMe Tracker