Приет е нов правилник за прилагане на ЗОВС

Pan.bg 18 мар 2010 | 12:50 views (6475) commentaries(0)
img
Агенция Фокус


Правителството одобри нов правилник за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. Документът отразява последните промени в закона. С него се предлага уредба на обществените отношения, свързани с условията и реда за провеждане на конкурсите за приемане на военна служба; за сключване, изменение и прекратяване на договора за военна служба; за присвояване, повишаване и понижаване във военно звание; за преназначаване и за освобождаване от длъжност на военнослужещите; за кандидатстване и назначаване на нова длъжност; за кандидатстване и обучение във военно или гражданско висше училище; за награждаване на военнослужещите и цивилните служители; за разрешаване и ползване на отпуск; за провеждане на дисциплинарно производство; за водене, ползване и съхраняване на служебните дела на военнослужещите.
Разделите, свързани с изпълнението на военната служба, са разработени в съответствие с приетия модел за кариерно и кадрово развитие на военнослужещите.
Предвижда се детайлна регламентация на реда за сключване на договор за военна служба, както и на допълнителни споразумения към него, при изменение на правата и задълженията на страните или на условията и срока, уговорени в договора. Дава се възможност всяка една от страните по договора за военна служба да отправя предложение до другата страна за неговото удължаване.


Прецизират се разпоредбите, с които се определят минималните и максималните срокове за престояване във военно звание и в длъжност на военнослужещите, както и тези, с които се определят условията за повишаване във военно звание.
Създава се правна възможност командирът на военно формирование или ръководителят на съответната структура, в чийто състав е разглежданата длъжност, да участва като член на комисията за кариерно развитие на военнослужещите със старши и младши офицерски звания и офицерските кандидати.
Променя се процедурата за преназначаване на длъжност на сержантите (старшините), като за това няма да се изисква решение на комисии за кадровото им развитие, а единствено техен рапорт до командира/началника на военното формирование или ръководител на съответната структура.
Правната уредба относно прекратяването на договора за военна служба, освобождаването от длъжност и от военна служба е приведена в съответствие с новите изменения и допълнения на ЗОВС.
По аналогия на уредбата по действащия Правилник за прилагане на ЗОВС, е регламентирано разрешаването и ползването на отпуск от военнослужещите и неговото отлагане и прекъсване. В изпълнение на новата разпоредба на чл. 192, ал. 3 от Закона се урежда реда за ползване на отпуска поради бременност и раждане. Военнослужещите жени, които ползват този отпуск, ще се освобождават от длъжност и ще се вземат в специален щат на министъра на отбраната, като за това време техните длъжности няма да бъдат обявявани в регистрите на вакантните длъжности и за тях няма да се провежда конкурс. След изтичане на отпуска военнослужещите ще се назначават на последно заеманата длъжност.
За разлика от действащия правилник се предлага офицерите да могат да кандидатстват за обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър” във военна академия не само от професионално направление „Военно дело”, но и по специалности от професионално направление „Национална сигурност”, ако притежават военно звание „капитан” („капитан-лейтенант”), в което са престояли не по-малко от две години, или по-високо военно звание.

Във връзка с предвидената в Закона възможност пенсионираните военнослужещи, ветераните от войните и военноинвалидите да бъдат награждавани, в проекта на правилник са определени условията и реда за това, както и видовете отличия и наград
loading...

Други публикации


Напиши коментар

Коментари: 0

Социални мрежи

Вход

Запомни ме на това устройство

Регистрирай се Забравена парола

Последни

НАЙ-ЧЕТЕНИ НАЙ-КОМЕНТИРАНИ

Морски архиви

Прочети още

Броячка