Warning: getimagesize(://): failed to open stream: Няма такъв файл или директория in /home/panbgwz9/public_html/view_article.php on line 197

Кораб "Перунъ" (ок. 1925-1927 г.)

Pan.bg 20 мар 2013 | 09:26 views (19033) commentaries(0)
img ПОРЕДИЦА "БЪЛГАРСКИТЕ КОРАБИ" с водещ Калоян Панчелиев

image

Учебният рибарски кораб "Перун"

Публикува се по Парушев, Т. Морското стопанство на България 1918-1944. Книгоиздателство "Зограф", 2002


(материалът е в процес на разработка)

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ (валидна към 1997 г.)

Име: Zamoura

Бивши имена: Perun, Zamoura of Zermatt

Пристанище на регистрация: Лондон

Държава: Великобритания

Ветрилно стъкмяване: баркентина

Година на построяване: 1927

Корабостроителница: Wiener Werft, Wien, Австрия

Дължина: 44,00 м

Дължина (на корпуса): 36,00 м

Широчина: 7,00 м

Газене: 2,90 м

Ветрилна площ: 700 кв. м

Корпус: стомана

Мощност: 800 к.с.

Двигатели: 2х400 к.с. Caterpillar

Източници: www.tallship-fan.de
Otmar Schauffelen, "Die letzten grossen Segelschiffe", Delius Klasing Verlag 1997

Забележка: През 2002 г. е публикувано 10-то издание на книгата "Die letzten grossen Segelschiffe" от Delius Klasing Verlag.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ (валидна към 2005 г.)

image

Име: Zamoura of Zermatt

Бивши имена: Mavi

Тип: баркентина, железен

Държава: Великобритания

Собственик: Swiss Holding Company

Пристанище на регистрация: Лондон

Година на построяване: 1927

Корабостроителница: във Виена

Тонаж: 250 т водоизместване

Размери:

Дължина: 44,00 м

Дължина (на корпуса): 36,00 м

Широчина: 7,00 м

Газене: 2,90 м

Ветрилна площ: 700 кв. м

Брой на ветрилата: 15

Мачти: височина на главната мачта над палубата: 27,40 м

Спомагателен двигател: два броя Caterpillar 336 TDAC, по 400 к.с. всеки

Екипаж: 9 души
12 гости

Приложение: частна яхта

Източник: Otmar Schauffelen, Chapman Great Sailing Ships of the World, Hearst Books, 2005

Забележка 1: Chapman и Hearst Books са запазени търговски марки на Hearst Communications Inc. Книгата Chapman Great Sailing Ships of the World е английското издание на "Die letzten grossen Segelschiffe" от 2002 г.

Забележка 2: В книгата Chapman Great Sailing Ships of the World не е публикувана актуална снимка на Zamoura of Zermatt, а само цветна рисунка (вж. по-горе). Ако изображението е достоверно, то към 2002 г. Zamoura of Zermatt е претърпяла значителни конструктивни изменения (наличие на трета мачта и ветрилно стъкмяване на баркентина). В оригиналния си вид "Перунъ" е с две мачти.

ПЪТЯТ НА "ПЕРУНЪ" ОТ НЕОСЪЩЕСТВЕН УЧЕБЕН РИБОЛОВЕН КОРАБ ДО...ЛУКСОЗНА ЧАСТНА ЯХТА

На 21 февруари 1925 г. е проведен търг за доставка на рибарски учебен кораб за създаденото през 1921 г. Рибарско училище във Варна (по-късно в Созопол). Доставката е възложена на "Винерверфт" - Виена, за 5 449 912 лв. Срок за доставяне: 1 октомври 1925 г. във Варна. Построен е 360-тонен модерен двумачтов ветроходен риболовен кораб тип "Бригантина", наречен "Перун". Обзаведен е със съвременни риболовни съоръжения. За моряците и рибарите той бил "кораб-мечта". Изпитанията му са възложени на най-опитния наш капитан ветроходец Върбан Червенски. Рибарското училище отказва да го приеме, защото бил неустойчив (документално това не е потвърдено). Корабът е купен от германци и напуска Варна с новото си име "Флора".

Тремол Иванов, Морското търговско корабоплаване на Третата българска държава, ИК Галактика, 1996 г.

Списък на фирмите, които участват в търга, проведен на 21 февруари 1925 г.:

1) фирмата Cantieri Navali del Quarnaro - Fiume - Италия.

2) фирмата Ateliers & Chantiers du Sud Ouest - Bordeaux - Франция.

3) фирмата Flender Aktiengesellschaft - Lubeck - Германия.

4) фирма Wilton's Engineering & Slipway C-o - Rotterdam.

5) фирма Wiener Werft - Wien - Австрия.

6) Waggon und Maschinenbau Aktiengesellschaft Gorlitz-Dresden - Германия.

7) фирма Cantieri Navali ed Accialerie di Venezia - Италия.

8) фирма Societe Anonyme des anciens chantiers Dibigeon-Nantes-Chantenay- Франция.

9) фирма N.V.Sleepsbouwwerven en Machinefabrick "s Lands Welvaren" - Vlaardingen Maassluis - Холандия.

image

Списъкът се публикува по сп. "Морски Сговоръ", Год. II, Брой 7/1925 г., Стр. 5 и е част от статията на Инженеръ- корабостроитель Пампуловъ "Български риболовенъ корабъ", Стр. 4-7

ФИРМА WIENER WERFT - WIEN - ПОБЕДИТЕЛ В ТЪРГА И

ОСНОВНИ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА КОРАБА ОТ НЕЙНИЯ ПРОЕКТ


image

image

image

ПЛАНЪ на тралниятъ учебенъ рибарски моторенъ вътроходъ от пръдложението на фирмата "WIENER WERFT - WIEN"

Схемата се публикува по сп. "Морски Сговоръ", Год. II, Брой 7/1925 г., Стр. 6 и е част от статията на Инженеръ- корабостроитель Пампуловъ "Български риболовенъ корабъ", Стр. 4-7


image

Корпусътъ на рибарскиятъ корабъ, който се строи въ Виена за нуждитъ на Рибарското училище.

Публикува се по сп. "Морски Сговоръ", Год. III, Брой 5, Стр. 21

СПУСКАНЕТО НА ВОДА НА КОРАБА НА 3 НОЕМВРИ 1926 г.

(към този момент той все още не е наименуван официално)

image

Публикува се по "Морски ратник", бр. 18/1926 г.

image

Рибарския корабъ "Перунъ"

Отрадно и весело става на моряшката душа, когато вижда единъ по единъ да пристигатъ въ нашитъ води, кораби, които ще развъватъ красивия трицвътъ на нашата държава.
Кораба "Перунъ" е една голъма и от голъмо значение, придобивка, за страната и за морячеството.
Ние, които от векове живъемъ край морето, днеска започваме да разбираме ясно онези блага, които то ни предлага...
И ето: "Перунъ" се приготовлява да започне да кръстосва тъмносинитъ води на нашето крайбрежие, извличайки отъ тъхнитъ глъбини всичко онова: скрито, до сега богатство.
Освен това, той ще ни даде още и млади, смъли риболовци, които ще могатъ да изучаватъ на практика риболовното искуство въ него, следъ което разпръстнати по целото крайбрежие, ще оживятъ морето съ риболовни лодки и много още малки или големи наследници на красивия "Перунъ".
И тогава, поразени, ще замлъкнатъ всички ония, които съ злословили за него, защото ще видятъ колко са биле недогледчиви.
Ние не можемъ да направимъ друго, освенъ да пожелаемъ, щото хубавото дъло, на което "Перунъ" поставя основата, да расте и достигне своето заслужено мъсто.
Нашитъ моряшки приветствия на виновницитъ за това истинско патриотично дъло!

МОРЯКЪ

Публикува се по "Морски ратник", бр. бр. 44 и 45/1927 г.

image

image

image

image

image

image

Публикува се по "Морски ратник", бр. 51/1928 г., стр. 3

СПИСЪК НА ИЗВЕСТНИТЕ ДО МОМЕНТА ИМЕНА НА КОРАБА:

При спускането на вода на кораба на 3 ноември 1926 г. той все още не е наименуван официално (вж. по-горе "Морски ратник", бр. 18/1926 г.)

I. "ПЕРУНЪ" (към 1.12.1927 г. според "Морски ратник", бр. бр. 44 и 45/1927 г.)

II. "ФЛОРА" (това е името, което корабът получава след закупуването му от германците и напускането на Варна според Тремол Иванов, Морското търговско корабоплаване на Третата българска държава, ИК Галактика, 1996 г.)

Забележка 1: като източник на тази информация Тремол Иванов посочва Вълчев, В.К. Спомени. ВММ-ВТ-I-9-№362/1979;

Забележка 2: към 1930 г. корабът е регистриран в Lloyd's Register (LR) като собственост на Oesterr. Postsparkassen-Amtes, Wien;

Забележка 3: според съобщение във форума http://forum-marinearchiv.de към 1931 г. корабът вече е наименуван Carola;

III. CAROLA (към 1932 г. според бр. 14/2.04.1932 г. на списание Die Yacht)

image

Статия за частната яхта CAROLA от списание Die Yacht, пълният текст на статията тук:

http://www.fky.org/prestodata/showdoc.php4?doc=heft&heft=14&jahr=1932&PHPSESSID=02263b480ffb25e8686b43e7d4295413&resultnr=1&config=std

Забележка 1: под това име корабът е регистриран и в Lloyd's Register of Yachts през 1938 г. според съобщение във форума http://forum-marinearchiv.de;

Забележка 2: около 1938/1939 г. корабът е продаден в Англия според съобщение във форума http://forum-marinearchiv.de;

Забележка 3: около 1939 г. корабът (отплава) към Франция според съобщение във форума http://forum-marinearchiv.de;

Забележка 4: В справочника Die Handelsflotten der Welt от 1942 г. на Groner фигурира френската яхта CAROLA според съобщение във форума http://forum-marinearchiv.de;

IV. MAVI

V. ZAMOURA OF ZERMATT към 1982 г. корабът вече плава под името Zamoura според кратко съобщение на шотландеца Phil Henderson, публикувано на уеб-сайта http://www.tallship-fan.de; той уточнява, че е работил на Zamoura през 1982 г.; ето и останалата част от неговото съобщение в оригинал на английски език:

Wed Jun 21 23:20:56 2006, Phil henderson added the following:

I worked on Zamoura in the summer of 1982. I'm from Scotland and did many tasks around the ship, best summer ever and many happy memories. Chef was called 'Red' a blonde shiela from Australia, we all went to the Stones concert in Nice (in a stretch mini-bus) and spent many happy nights chilling out on the deck. Much internal work was being done I remember including new engines. I may be remembered for nearly killing Zammy the dog after leaving pieces of meat on the fishing rod hook, (never was a good fisherman). Red's boyfriend had a small Dutch saling boat that we used to take at night and wash ourselves in the sea. Least favourite memory was cleaning the inside of the diesel tank with a needle gun. Is anyone from that time out there, would be great to hear how the last 25 years have treated you. Bon Voyage....!

Забележка 1: според съобщение, публикувано на уеб-сайта http://www.tallship-fan.de около 2002 г. французинът Patrice Franceschi проявява интерес към закупуването на яхтата с идеята да я използва като спомагателен кораб за околосветско пътешествие, посветено на етнографски проучвания; експедицията трябва да започне през септември с.г. и да бъде с продължителност 2 години; плановете му не са осъществени;

VI. TRINAKRIA според съобщение във форума http://forum-marinearchiv.de корабът се намира на ремонт в Мароко;
loading...

Други публикации


Напиши коментар

Коментари: 0Социални мрежи

Вход

Запомни ме на това устройство

Регистрирай се Забравена парола

Последни

НАЙ-ЧЕТЕНИ НАЙ-КОМЕНТИРАНИ

Морски архиви

Прочети още

Броячка