Смяна на поколенията - Иван Петков сдаде поста Председател на СВБГА на Иван Вълчинов, остана почетен председател (ГОЛЯМА ЕКСКЛУЗИВНА ГАЛЕРИЯ)

Pan.bg 20 яну 2022 | 18:34 views (7808) commentaries(0)
img
хаджи Димитър СТАВРЕВ
pan.bg и Криле
На 20 януари 2022 г. в Клуба на авиацията на Т1 на летище София Съюза на ветераните от Българската Гражданска Авиация (СВБГА) проведе отчетно-изборно събрание. То започна с минута мълчание за починалите членове на СВБГА през 2021 г. В началото бе избрано ръководство на събранието в лицето на о. з. полк. Нецо Ликов - председател и Поли Стоичкова - секретар-протоколчик.
image

Бе приет дневен ред - Приемане на отчет за дейността на СВБГА за периода 2018-2022; Приемана на финансов отчет за същия период; Освобождаване от отговорност на членовете на УС; Приемане на промени в устава на СВБГА; Избор на нов УС; Избор на нов Председател, Зам.-председател и Секретар; Избор на нова Ревизионна комисия; Избор на Председател на ревизионната комисия; Разни.

Поради пандемията от COVID-19 в уречения час 11,00, не бе постигнат кворум. Съгласно устава на СВБГА се даде почивка от 30 минути, която бе използвана за прочитане на доклада на председателя на СВБГА о. з. полк. Иван Петков на Управителният съвет за периода 2018-2022 г.
image
Иван Петков раздели периода в доклада си на 2 части:
Първият етап – 2018-2019 г.
През този период се решиха успешно редица въпроси от дейността на Съюза на ветераните от БГА.
1. Организационно укрепване на Съюза на ветераните. През този период се създадоха Дружество на Съюза на ветераните от Учебния център с председател Ани Скляренко.
Обнови се състава на ръководството на дружествата на ССА и Търговска дирекция на БГА „Балкан“. Подобриха се връзките с дружествата на Съюза на ветераните от летище Варна, Бургас и Горна Оряховица.
2. Успешно се проведоха традиционните мероприятия по опазване на авиационната памет на БГА, като Пролетна авиационна среща, честване годишнината от създаването на БГА, Среща на поколенията-честване на юбилярите през текущите години, Предколедни и предновогодишни празненства.
3. Установиха се делови отношения с МТИТС, АБА, РВД и Летище София, както и с организации, с които ние имаме традиционни делови връзки като: Националната гвардейска част, ЦВК, ЦС на НТС, Руският културно-информационен център, Командването на ВВС, НВИМ, както и други патриотични организации.

Втори етап – 2020-2021 г.
Период през който цялата дейност на СВБГА бе съобразена с COVID-19.

Успяхме да проведем честване на 74-а годишнина на БГА. Останалата ни дейност бе насрочена към използване на конкретни форми на работа при епидемична обстановка като: „Авиационната среща на поколенията - неприсъствено“, като отправихме към всички ветерани-юбиляри поздравление и изпратихме 150 юбилейни грамоти; във връзка с предколедните и предновогодишни тържества вместо традиционния тържествен концерт, осъществихме връзка с ветераните чрез нашия авиационен календар и новогодишни приветствия.

Един от начините да достигнем до всяко авиационно семейство е издаването на новогодишен календар под формата на плакат и работни стенни календари, на които поставяме символите на СВБГА, самолет на а/к „България еър“, като основен спонсор; Кулата за ръководството на въздушното движение за 50 години РВД и исторически снимки и събития, които предстояха през съответната календарна година. Три години по 2500 календара бяха раздавани на всеки член и на партньорските институции.

Създадохме работни отношения с Клуба на ветераните навършили 90 години, с почетните членове на Съюза на ветераните и с Клуба на творците-приятели на авиацията. Установихме контакти с Националното училище за танцово изкуство като нови приятели на съюза.

В този период не успяхме да решим следните задачи:
1. Недостатъчна бе нашата работа по включването в състава на СВБГА на по-млади ветерани от авиацията.
2. Недостатъчна е нашата грижа за социалното осигуряване на ветерани, изпаднали в тежко здравословно и материално състояние.

Предстоящи задачи на СВБГА през новия отчетен период:
1. По опазване на авиационната памет с провеждане на следните мероприятия:
- Честване 75-годишншната на БГА – юли 2022 г.;
- Среща на поколенията ветерани-юбиляри през 2022 г.;
- Честване 120-а годишнина от рождението на първия генерален директор на БГА полк. Борис Ганев; 120 години от рождението на Цветан Лазаров и 85 години на Летище София;
- Работа по разширяването на Клуба-музей на авиацията на летище София;
2. По социалната дейност е необходимо:
- Завеждане на отчет ветераните, намиращи се в тежко материално и здравословно състояние;
- Осъществяване медицинска помощ на ветераните от Авиационната поликлиника“.

image
Председателят на Ревизионнта комисия Стилиян Златарев изчете доклада на комисията. От него стана ясно, че УС на СВБГА е водил редовно отчетната документация, разходвал е средства строго съгласно приетия План за работа и отчита много добри резултати в периода 2018 - 2022 като следва:
„Общата сума на получените средства от дарители за целия отчетен тригодишен период възлиза на 16 970 лв. Изразходваната сума за осъществяване мероприятията на СВБГА е 14 968,09 лв. Основни дарители са РВД, „България еър“, BH air, Heli air, AБA и няколко по-малки организации.
Изразходвана сума за мероприятията на СВБГА е 14 968,09 лв. по отделни план-сметки за всяко мероприятие и наличие на отчетни документи.
- Наличност в банковата сметка на 01.01.2018 г. 91,65 лв.
- Наличност на 31.12.2021 г. 1006,54 лв.
- Наличност на каса на 01.01.2018 г. 0,00 лв.
- Наличност на 31.12.2021 г. 1265,37 лв.

Общо парични средства
Приети на 01.01.2018 г. 91,65 лв.
Наличност на 31.12.2021 г. 2271,91 лв.“.

Съгласно устава на СВБГА събранието започна работа. Докладът на Иван Петков и на Ревизионната комисия бяха приети без забележки.

image
Валентина Лулева докладва предлаганите промени в Устав ана СВБГА. Те са:
„1. Поради пандемията от COVID-19 вече е невъзможно събирането на 160 души Общо събрание. Затова се предлага дружествата членуващи в СВБГА да бъдат представлявани в съотношение 1:5, т. е. 1 делегат на 5 души членове. Така ОС ще се състои от делегати избрани при квота 1:5“. Предложението бе прието единодушно.
„2. В Устава на СВБГА се въвежда понятието Ревизионна комисия, определят се нейните права и задължения. Определя се нейната численост да бъде 3 души“. Предложението бе прието единодушно.
„3. Предлага се Управителният съвет на СВБГА да се увеличи от сегашните от 5 до 7 на от 7 до 9 души“. Предложението бе прието единодушно.
„4. При извънредно положение делегатите на ОС могат да внасят предложение на подпис, „по електронна поща и друг избран канал за комуникация“. Предложението бе прието единодушно.
„5. Протоколите за избраните делегати на ОС от дружествата-членове на СВБГА трябва да бъдат внесени от председателите/отговорниците на дружествата преди началото на ОС“. Предложението бе прието единодушно.
Комисията по избор на нов УС предложи той да се състои от 9 души (прието единодушно) и в него да влязат следните членове:
-Иван Вълчинов;
- Александър Матеев;
- Ани Скляренко;
- Тихомир Вълков;
- Петър Рангелов;
- Атанас Чернев;
- Полина Стоичкова;
- Венцислав Гигов;
- Стилиян Златарев.
Предложението бе прието единодушно.

Комисията за избора предложи за Председател на УС на СВБГА да бъде избран Иван Вълчинов, председател на Съюза на ветераните от ССА. Предложението бе прието единодушно. Единодушно за заместник-председател бе избран отново Александър Матеев, а за Секретар Ани Скляренко.
image

Предложените за членове на Ревизионната комисия Георги Георгиев, Борис Текерлеков и Антоанета Бунджулова бяха избрани единодушно.

Новоизбраният председател на СВБГА Иван Вълчинов сподели: „Много благодаря за доверието, което ми гласувате. Обещавам съвестно да изпълнявам вашите желания и решения, така че Съюзът да прогресира. Искам да благодаря на о. з. полк. Иван Петков за неговата всеотдайна дейност и предлагам ОС да го избере за почетен председател на УС на СВБГА с право на глас“. Предложението бе прието единодушно.

От името на УС на СВБГА и на АБА новоизбраният председател на СВБГА Иван Вълчинов връчва началната грамота на достигнатия председател Иван Петков и специален начален знак „Медал за личен принос към Българската гражданска авиация“ като оценка за успешното утвърждаване на единството и авторитета на СВБГА, за доброто му сътрудничество със сродните организации и съхраняването на историческата територия на Българската Гражданска Авиация“.

Развълнуван Иван Петков благодари за оказаната чест и заяви „Преди 36 години от ДСО БГА „Балкан“ медал „За лични заслуги в изграждането на БГА“ и за мен е чест и гордост сега да получа отново медал за лични заслуги към БГА. Благодаря! Като почетен председател няма да оставя нито за миг моите колеги от УС в подпомагане на тяхната дейност“.

Навигирайте с бутоните под снимката, за да разгледате галерията!


Смяна на поколенията - Иван Петков сдаде поста Председател на СВБГА на Иван Вълчинов, остана почетен председател (ГОЛЯМА ЕКСКЛУЗИВНА ГАЛЕРИЯ)

ПРЕДИШНА СНИМКА 9/18 СЛЕДВАЩА СНИМКА

loading...

Други публикации


Напиши коментар

Коментари: 0Социални мрежи

Вход

Запомни ме на това устройство

Регистрирай се Забравена парола

Последни

НАЙ-ЧЕТЕНИ НАЙ-КОМЕНТИРАНИ

Морски архиви

Прочети още

Броячка