2-ра бригада победи системата JCATS

Pan.bg 23 юни 2018 | 11:25 views (1200) commentaries(0)
img Между две съседни държави се създава напрежение, породено от историческа обремененост. Има смесено население в различни райони от двете страни на общата граница. Заради определени икономически трудности политиците на едната страна, да я наречем „В”, започват да изнасят проблемите навън и да отклоняват вниманието на гражданите си от вътрешните неуредици. И се стига до конфронтация. Широко се използват всякакви средства от арсенала на хибридната война…
Всъщност тази обстановка е от сценария на проведеното през миналата седмица двустепенно командно-щабно учение (КЩУ) „Балкан 2018”. В него участваха щабът на 2-ра Тунджанска механизирана бригада и подчинените й батальони и дивизиони, 38-и батальон за ядрена, химическа, биологическа защита и екология (ЯХБЗ и Е) в Мусачево и танков батальон от Центъра за подготовка на специалисти в Сливен.
Всички те бяха от въоръжените сили на страната, която за улеснение ще наречем „А”. Тя имаше граници, различни от всяка друга реално съществува страна и условен състав на въоръжените сили. Привлечен бе и екип на Националния военен учебен комплекс (НВУК) „Чаралица” със симулационната система JCATS .
Офицер, планиращ учението, бе командирът на СВ генерал-майор Михаил Попов. Офицер, провеждащ КЩУ „Балкан 2018”, бе началникът на щаба на СВ бригаден генерал Николай Караиванов. Длъжността директор на учението изпълняваше заместник-началникът на щаба на СВ полковник Стоян Стоянов.
Но да продължим със сценария, който бе достатъчно сложен. Няколко месеца противниковата страна пускаше периодично лъжливи репортажи и новини по телевизии и вестници. Участниците в КЩУ получаваха реално издадени вестници и гледаха записани репортажи. Идеята бе колкото може по-широко да се подготвят офицерите за самото учение.
Хибридните атаки които идваха, налагаха те да се запознаят с противодействието срещу тях, защото срещу предавания по телевизии и информации от вестници, трябваше да има реакция, обърната към войниците и местното население.
Защо КЩУ бе двустепенно? Защото участваха щабът на бригадата и щабовете на батальони и дивизиони. В 38-и батальон за ЯХБЗиЕ имаше също група от щаба на СВ, която водеше учението.
В предварителния период бе извършено планиране на операцията от щаба на бригадата. Планът бе докладван в щаба на СВ и бе утвърден.
Първият ден на „Балкан 2018” завари формированията в пунктовете за постоянна дислокация. Течеше процес на събиране на информация и подготовка за изпълнение на предстоящите


задачи съгласно утвърдения план.

image
Обстановката се развиваше по график, спуснат от ръководството на учението. 2-ра бригада трябваше да извърши прикритие на развръщането на войските на театъра на военните действия.
През втория ден поради получени нови данни за противника и значителна промяна в обстановката бригадата получи допълнителни задачи. Пристъпи се към извършване на преглед на плана и препланиране на задачите.
На третия ден започнаха маневрите по заемане на районите за бойно използване и прегрупиране за изпълнение на основната задача по защита на териториалната цялост на страната в схемата на Сухопътния компонент. Щабовете бяха заели полевите командни пунктове.
През четвъртия ден се състоя операцията по отразяване на атаката на противника. Трябва да се отбележи, че тази операция бе изцяло национална.
Какво бе особеното на двустепенното КЩУ? По сценария противникът бе условен, както и съставът на войските. Ставаше въпрос за измислени държави с непознати граници и въоръжени сили. Но като формирование 2-ра бригада участваше с щатните си батальони и дивизиони.
Целта на „Балкан 2018” бе сглобяването на щабовете и проверка на отработването на оперативните процедури. Видяха се също оперативните процедури и схващанията на Сухопътните войски.
Характерно за учението бе, че то се проведе с използването на симулационната система JCATS на НВУК „Чаралица”.
Проиграни бяха решението и оперативният план на командира на бригадата. Дадена бе възможност на щаба да направи планиране, да съгласува действията си, да управлява отбранителния бой.
С участието на JCATS ръководството на учението проверяваше доколко е добър вариантът на планирането. Всъщност проверката бе не само дали може да се планира, но и дали щабът вярно планира. Защото, ако нямаше симулационната система, щеше да бъде проверено само дали офицерите могат да планират. Никой не може да каже как ще се развие боят. Но когато имаш срещу себе си симулационната система, може максимално да се приближиш към реалните действия и така да се отчитат голям брой фактори, които в други условия могат да бъдат пропуснати.
Важно бе, че при няколкото операции, които се проведоха успоредно, в много по-голяма степен се включиха специалисти от родовете войски. В други операции те имат точно определени стандартни функции. А сега от тях се искаше да дадат много точни оценки, защото в този вариант на придвижване на обстановката, те имаха по-голяма тежест при взимането на решения от командирите. Така при обосноваването на предложенията си проличаваше тяхната добра предварителна подготовка.
38-и батальон за ЯХБЗиЕ с командир подполковник Анатолий Димитров участваше по същия начин като бригадата. Неговите задачи по принцип са по-стандартни, защото има точно определена функция, за която е създаден. Но батальонът изпълни и задачи за бригадата. Нестандартна операция бе борбата с диверсионно-разузнавателни групи – блокиране и претърсване на определен район във взаимодействие с 2-ра бригада.
image

Тест за командирски решения

Това не бе компютърно-подпомагано учение, това си бе чисто КЩУ – с планиране, определяне на задачите на формированията, поставяне на задачите, организиране на взаимодействието, управление на формированията по всяко време. Бригадата по план-сценарий прикри развръщането на Сухопътния компонент и участваше в отбраната в неговия състав, включително имаше и отделно поставена задача да осъществи противодесантна отбрана на морското направление, припомня командирът на 2-ра Тунджанска механизирана бригада бригаден генерал Костадин Кузмов.
Симулативната система е представлявала противника и така са се тествали някои разчети при планирането и поставянето на задачите правилно ли е извършен маньовърът, правилно ли са били пренасочени сили и средства от едно направление на друго.

image

Бригаден генерал Кузмов изтъква, че макар началникът на щаба на бригадата полковник Стоян Шопов да е на тази длъжност от февруари, проведени са били доста щабни тренировки, включително с щабовете на батальони и дивизиони. Постигната е била определена сглобеност на всички щабове на бригадата с цел успешно изпълнение на учението. Командирът на 2-ра бригада, също като бригаден генерал Караиванов, определя „Балкан 2018” като една тренировка за КЩУ „Есен 2018”. И подчертава, че във формированието след всяко едно учение анализират допуснатите грешки и то се явява добра подготовка за следващото.

Действителна картина на отбранителния бой
Имало е и други подобни учения, но това е може би едно от най-сложните в последно време. Бригадата бе поставена в изключително тежки условия, дори мога да кажа, малко и пресилени. Но в края на краищата, такива КЩУ са много по-натоварващи от провеждането на учения с войски. Защото при ученията с войски практически не може да се извърши този маньовър, териториите са големи и трябва да участват държавната и местната власт, МВР, различни агенции, правителствени и неправителствени организации и т.н., което се явява прекалено сложно. А симулационната система ни дава възможност за
преодоляване на ограниченията като посочените. Компютърът не може да го излъжеш, той просто си следва заложения алгоритъм, обяснява началникът на щаба на СВ бригаден генерал Николай Караиванов, който бе офицер, провеждащ КЩУ „Балкан 2018”.
Ние предварително залагахме обстановката, но я променяхме в зависимост от решенията. Тук нямаше игра на два щаба един срещу друг. Залагахме една идея в компютъра, която сработваше почти автоматично от страна на противника. И бригадата, и всички батальони и дивизиони са играли с тази система. Но на учението бяхме в полеви вариант. Хубавото на JCATS е, че се тренират комуникациите и докладите. Управляващият щаб не вижда обстановката на компютъра, представата е от докладите, които получава. Картината е много действителна и веднага си проличава, ако някое звено не работи както трябва, казва още бригаден генерал Караиванов.
image


Дали успехът на бригадата бе заложен с използването на JCATS? Моделирането от ръководството бе направено така, че бригадата да не може задължително да победи. Всичко бе оставено на планирането и способността на щаба да ръководи отбранителния бой. Срещу офицерите бе заложен избран автоматичен противник. По този начин бригаден генерал Караиванов счита, че се дава един реален резултат от планирането и степента на тренировка на състава за воденето на отбранителния бой. И дава пример, че на подобно учение за първи път в неговата служба военно формирование е загубило сражение. Защото се е оказало, че оперативните процедури на формированието не са сработили и дори е била показана причината. Даден е бил отрицателен резултат, което е било повод да бъдат преразгледани процедурите.
Според бригаден генерал Николай Караиванов проведеното КЩУ е било една тренировка не само за щаба на бригадата, но и за Сухопътните войски, тъй като през есента ще се състои учението „Есен 2018”.
Каква е още ползата от такива учения? Постигане на сглобеност на щаба и повишаване на неговата натренираност. За да влязат офицерите в това учение, се е наложило те да са прочели доста, за да се подготвят за него. Проверени бяха мобилността на щаба, способността да се развръща в полеви условия без използване на инфраструктура.
Другата полза, изрежда началникът на щаба на СВ, е, че с участието на JCATS е била проверена правилността за водене на боя от щаба на бригадата. Ръководството е било направило такъв противник, че да има многовариантност и в същото време да не дава предимство на играещите. Те трябвало така да планират, че да заемат най-изгодна позиция, за да имат успех. В заключение ръководителят на учението обобщава – изкарахме хората от клишетата и ги накарахме да планират, като разчитат изцяло на своите знания и направените от тях изчисления.

Източник:"Armymedia.bg'';АВТОР ЦОНЧО ДРАГАНСКИ
loading...

Други публикации


Напиши коментар

Коментари: 0

Напиши коментар

Задължителни полета*

Advertisement

Login

Remember me on this device

Registration
eXTReMe Tracker