ГЕНЕРАЛ ЦАНКО СТОЙКОВ: БЪЛГАРСКИТЕ ВВС - МАЩАБНИ ПРОГРАМИ ЗА РЕМОНТИ, ПОГЛЕД КЪМ БЪДЕЩЕТО С ВВВУ И 3D РАДАРИ (ГАЛЕРИЯ)

Pan.bg 18 мар 2019 | 12:53 views (3329) commentaries(7)
img
ВВС през 2018 г. - мащабни програми за ремонти, поглед към бъдещето с ВВВУ и 3D радари
Командирът на ВВС ген.-майор Цанко Стойков пред сп. „Клуб КРИЛЕ“


В края на интересната и интензивна за българската бойна авиация 2018 г. се срещнахме с командира на ВВС за откровен разговор за настоящето и близкото бъдеще на българските ВВС. Генерал-майор Цанко Стойков бе любезен да отговори на нашите въпроси:

- Г-н генерал, какъв бе акцентът в проведените през 2018 г. национални и международни учения с участието на ВВС?
- Акцентът в проведените международни учения бе поддържане нивото на подготовка на летателните екипажи от изтребителната авиация (ИА) за изпълнение на целия спектър от задачи, решавани от изтребителната авиация посредством интензивната летателна дейност в рамките на проведените през годината съвместните българо-американски летателни тренировки „Тракийски орел 2018“ и „Тракийска звезда 2018“, в които участваха и изтребители от ВВС на Гърция и Великобритания, а също така и в проведеното учение по линия на НАТО Ramstein Guard с активното участие на сили и средства от ЗРВ и РТВ.
Във връзка с българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. Командването на Военновъздушните сили бе определено като отговорна структура за организиране и провеждане на летателно учение „Европейски курс за усъвършенстване на тактическата подготовка на воднотранспортната авиация“ (ETAP-C 18-2) и летателна тренировка на самолети C-27J European Spartan Exercise 2018. Мероприятията се провеждат във връзка със стратегията за обща политика за сигурност и отбрана на ЕС.
В летателното учение участваха Република Литва, Република Полша, Румъния, Кралство Нидерландия, Република Гърция, Европейското транспортно командване и Европейският център за тактически въздушен транспорт.
В European Spartan Exercise 2018 участваха Италия, Литва и Румъния, Словакия и Европейска агенция по отбрана.
При провеждане и на двете учения беше постигната по-висока оперативна съвместимост за участие в многонационални операции със страни - участници в програмата Европейски флот за въздушен транспорт, и се усъвършенстваха процедурите за съвместно обслужване на самолет C-27J от наземния инженерно-технически състав.
През изминалата година ВВС участваха в голям брой тренировки и учения на другите видове въоръжени сили. На национално ниво акцентът при тези наши участия бе поставен върху реализма и взаимната полезност. Посредством провежданите съвместни учения, тренировки и подготовки се повишават способностите на екипажите и разчетите за съвместни действия и участие в съвместни
РАЗГЛЕДАЙТЕ ГАЛЕРИЯТА > > >
операции. По-открояващи се мероприятия бяха учението на ВМС с международно участие „Бриз 2018“, сертификационните учения от сериите „Ответен удар“ и Platinum Lion на формирования от СВ на УП ,,Корен“ и ПУП ,,Ново село“, многонационално учение на Силите за специални операции Thracian Sword 18 на летище Безмер и на полигон „Ново село“.

image

- Генерал Стойков, да обърнем поглед към процесите на ремонт на настоящата техника на ВВС. Министерството на отбраната стартира през 2018 г. доста проекти за ремонт на различни системи на ВВС. Да ги разгледаме поотделно.
Какво се предвижда като дейности по изтребителите МиГ-29?


- През месец март 2018 г. бе сключено рамково споразумение между МО и АО РСК „МиГ“ за интегрирана логистична поддръжка на самолетите. Към момента е налице един сключен договор, включващ доставки на пиросредства, резервни части и консумативи и изпълнение на дейности по бюлетини. Предстои съгласуване на втори договор с предмет извършване на контролно-възстановителни работи на един самолет МиГ-29УБ, ремонт на агрегати и КВР на един двигател РД-33, сер. 2. Подготвя се трети договор за извършване на контролно-възстановителни работи на два самолета МиГ-29УБ, ремонти на агрегати, двигатели РД-33, сер. 2, доставки на стойки, катапултни седалки, резервни части и консумативи.

image


- Какво се предвижда като дейности по щурмовите самолети Су-25?
- Факт е рамково споразумение, сключено между МО и ОАО „558 Авиационный ремонтный завод“, Барановичи, Беларус, като в процес е сключването на договор за извършване на КВР на 8 самолети Су-25К/УБК, 16 двигатели Р-95Ш, доставки на резервни части, апаратура, документация и извършване на замяна на системи и блокове. Отчитайки сроковете за изпълнението на услугите по споразумението, следва през 2019 г. да се разчита само на наличните самолети Су-25 с увеличени срокове на служба и междуремонтен ресурс по наработка.

image

- Как се развиват ремонтът и възстановяването на летателната годност на Л-410?
- Изпълнява се договорът за възстановяване летателната годност на два самолета L-410. Очакваме прелитането на първия самолет в България да се случи в началото на 2019 г., а възстановяването на летателната годност на втория самолет да приключи до края на 2019 г.


- Какво бе осъществено по ремонта на Ми-24В през 2018 г.?
- Ремонт на вертолети Ми-24В през тази година не беше извършен, но стартира процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Възстановяване на летателната годност на вертолети Ми-24, рамково споразумение“ за КВР на още 4 вертолета, която следва да приключи с избор на изпълнител до края на 2018 г.

image

- Ще се ремонтират ли и колко вертолета Ми-17?
- Към момента ВВС не разполага с изправни вертолети Ми-17. През месец октомври 2018 г. бе подписан договор за КВР на един вертолет. Стартира и процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Осигуряване на летателната годност на вертолети Ми-17, рамково споразумение“ за КВР на още 2 вертолета, която следва да приключи с избор на изпълнител до края на 2018 г.

- Какво очаква ВВС от ремонта на L-39ZA, мисли ли се за замяната му?
- Към настоящия момент се съгласува рамково споразумение за извършване на КВР на двигатели АИ-25ТЛ, доставки и ремонти на оборудване от комплектацията на самолетите. Освен това се съгласува проект на решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Извършване на основен ремонт (overhaul) на самолети L-39ZA, рамково споразумение“ за извършване на КВР на 2 (два) броя самолети L-39ZA.
Самолет L-39ZA успешно съчетава характеристиките на лек учебен и на боен реактивен самолет. Същият е свързващата платформа в обучението на летателния състав при прехода от витлов към боен самолет като МиГ-29, Су-25 и многоцеливия изтребител. В тази връзка ВВС смята да продължи да експлоатира самолет L-39ZA.

image

- Какво е бъдещето на УТС PC-9M в българските ВВС?
- УТС PC-9M ще продължи да се използва в българските ВВС. Самолетът е изключително ефективен за подготовката на летателния състав, тъй като същият е оборудван със съвременна авионика, аналогична с тази на бойните реактивни самолети на въоръжение в страните - членки на Алианса. Летателните апарати от този тип са ефикасна платформа за обучението на бойните пилоти при прехода им към реактивната авиация.

image

- Каква е проектната готовност за стартирането на проекта за 3D радари?
- Съгласно „Ръководството за проектно управление в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия“ проектът „Придобиване на нови трикоординатни радари” е във фаза „Иницииране“. Готовността на Командването на ВВС за стартирането на проекта за 3D радари се заключава в следното: изготвена е „Концепция за развитие на способностите за радарно наблюдение на въздушното пространство на Република България“, изготвени са технически спецификации за 3D радари, разработен е документ за иницииране на проект (ДИП) и е в процес разработването на Проект за инвестиционен разход (ПИР).
За залагането на реалистични данни от финансов характер в ДИП „Придобиване на нови трикоординатни радари” и ПИР е необходимо да се добие търговско-икономическа информация за прогнозни финансови параметри относно проекта.
Предстои приемането на ДИП от Борда за управление на проекта и на оптимален вариант за финансиране на проекта от компетентните структури от МО на базата на предоставените ценови оферти от производители на радари.

- Има ли недокомплект на кадри във ВВС, какви са пътищата за неговото разрешаване?
- Въпреки взетите мерки и създадената организация за попълване на текущия некомплект от личен състав във Военновъздушните сили, той съществува.
Основните методи за попълване на некомплекта са увеличаване на броя обучаеми във ВВУ и провеждане на конкурси за приемане на военна служба на цивилни граждани. Промените в нормативните актове дават възможност на освободени военнослужещи да се завърнат в редовете на армията.
Независимо от всичко набирането на подходящи кандидати се оказва един труден процес. В част от проведените конкурси броят на желаещите граждани да кандидатстват е по-малък от броя на обявените места.
Голяма част от кандидатите отпадат още в процеса на подготовка на документите по кандидатстването поради здравословни проблеми и невъзможност да бъдат освидетелствани като годни за военна служба.
Подобна е картината и при кандидат-курсантите.
Пътищата за разрешаване на проблемите, свързани с некомплекта на кадри, са свързани с издигане престижа на Българската армия пред обществото, повишаване социалния статус на военнослужещите и модернизация на съществуващата техника и въоръжение.
Мотивиране и повишаване на професионалното самочувствие, увереността на личния състав и доверието им в Българската армия като институция и не на последно място увеличаване заплащането на труда до конкурентни нива.

- Какво е вашето мнение за възстановяването на ВВВУ „Г. Бенковски“?
- Възстановяването на Висшето военновъздушно училище е кауза, за която се борим с всички сили на всички нива. Вече 16 години факултет „Авиационен” в Долна Митрополия е в състава на Националния военен университет (НВУ) „Васил Левски” в гр. Велико Търново. През всичките тези години се доказа, че липсата на самостоятелност не води до добри резултати.
Категоричен съм, че решаването на всички предизвикателства е възможно само от отделен субект с юридическа самостоятелност. Такъв субект може да бъде само самостоятелно ВВВУ в Долна Митрополия.
Възстановяването на ВВВУ като отделен правен субект ще позволи да приключат процедурите за създаване и сертифициране на Организация за обучение и професионална подготовка на пилоти и ще даде възможност да се разшири дейността на Организацията за обучение и изпитване на персонал по техническо обслужване.
В бъдеще време тези организации ще генерират собствени финансови средства чрез издаване на сертификати за летене и техническо обслужване на летателни апарати.
На 11.12.2018 г. работната група представи на министъра на отбраната Концепция за създаване на ВВВУ за утвърждаване и Проект за създаване на ВВВУ. В Концепцията за създаване на ВВВУ е заложена времева рамка, така че училището да започне да функционира през 2020 г. (първи прием на обучаеми през 2020 г.).
За да се изпълни тази времева рамка, е необходимо в началото на 2019 г. министърът на отбраната да предложи на министъра на образованието да внесе в Националната агенция за оценяване и акредитация Проект за създаване на ВВВУ.
Считам, че са налице необходимите условия (академичен състав, обучаеми и учебно-материална база) за възстановяването на ВВВУ и ние от Военновъздушните сили правим всичко, което зависи от нас.

- Ще продължи ли Интензивният курс за млади пилоти?
- През 2018 г. завърши вторият курс на Интензивна летателна дейност (ИЛД) със самолет L-39ZA, като същите продължават летателната си подготовка на самолети МиГ-29 и Су-25. През календарната 2019 г. започват нови два курса за ИЛД с млади пилоти на самолети PC-9M и Л-39ZA.

image


- Какво е становището на командването на ВВС относно преместването на Музея на авиацията от Крумово в Пловдив?
- Командването на ВВС счита идеята за преместване на Музея на авиацията в Пловдив за нецелесъобразна и настоява музеят да остане на настоящото си място. Инициативата за разполагане на музея в градски условия не съответства на световните традиции и практики при изграждане на авиационни музеи. Преместването на музея в рамките на града силно ще ограничи възможностите за представяне на експонатите в автентичната им среда, ще доведе до затруднения с разполагането на експозицията на ограничена територия и липса на възможности за бъдещо разширяване при обогатяване на авиационния парк. Създават се условия за формиране на два музейни района, което ще доведе до допълнителни затруднения както за поддържането на експонатите, така и за посетителите.
Дейностите по евентуалното преместване ще са свързани с голям разход на средства за облагородяване и оформяне на терена за разполагането на експонатите. Създават се условия за увреждане на експонатите при тяхното демонтиране, преместване и ново монтиране и се създават условия за повишен риск за живота и здравето на участващите военнослужещи. Това е свързано с неоправдано голям разход на усилия и време. Предварителните разчети показват, че за преместването на всички експонати ще са необходими между 6 и 12 месеца.
Командването и военнослужещите от ВВС винаги са подпомагали дейността на Музея на авиацията, но плановете за неговото преместване ще създадат допълнителни, неоправдани затруднения и ограничения на възможностите за оказване на помощ и подкрепа.

- В правомощията на ВВС ли е довършването и пускането в експлоатация на хангара в Крумово?
- „Хангарът за вертолети AS532AL Cougar“ е един от обектите, които следваше да бъдат изградени във военно формирование 32040-Крумово в изпълнение на директна компенсация D-11 към офсетно споразумение и споразумение за уреждане на задължения, сключени между Министерството на отбраната на Република България (МО) и компания EUROCOPTER (ново име Airbus Helicopters S.A.S) – Франция.
Строителството на обекта е извършвано съгласно договори, сключвани от между EUROCOPTER (ново име Airbus Helicopters S.A.S) и фирми-изпълнителки.
С влязлата в сила Спогодба (SettIement Agreement) между МО и Airbus Helicopters S.A.S страните са се споразумели по всички спорни въпроси, предмет на международното арбитражно дело. Предмет на арбитража са спорове между страните във връзка с договора за придобиване на вертолети, офсетното споразумение и споразумението за уреждане на задължения, както и всички свързани с тях други договори и допълнителни споразумения.
Страните са уредили спорните въпроси и са се споразумели неотменяемо да се откажат от всички и всякакви искове, права, задължения и правни действия от всякакъв вид и характер, които могат да имат един срещу друг и които произтичат от или се отнасят до който и да било от договорите между тях.
Към настоящия момент няма правни основания ВВС да предприемат действия за довършване на хангара. Реализацията на инвестиционните намерения на МО по отношение на инфраструктурата, предмет на офсетното споразумение, включително по смяна на собствеността на сградите в полза на МО, респективно ВВС, е ангажимент на Главна дирекция „Инфраструктура на отбраната“.

- Каква е визията на ВВС за бъдещето на ЗРВ, кои комплекси ще се модернизират, кога трябва да постъпят на въоръжение нови ЗРК?
- Зенитно-ракетните войски (ЗРВ) са основен елемент от подсистемата за огнево въздействие на системата за ПВО. ЗРВ поддържат и предоставят способности за охрана на въздушното пространство и обекти от критичната инфраструктура на Република България, участват в провеждане на отбранителни противовъздушни операции и оказват помощ на населението.
Поради ограниченото ресурсно и финансово осигуряване и динамично променящата се среда за сигурност през последните години е оценено, че ЗРВ се намират в незавидно състояние, като е налична технологична изостаналост на зенитно-ракетната техника и ниско ниво на оперативна съвместимост със съюзните държави.
За да се преодолее дефицитът от способности, ВВС са предприели инициатива по разработване на концепция за развитие на способности за зенитно-ракетно прикритие, целяща привеждането на националната нормативна база към изискванията на Северноатлантическия съюз и създаването на единна система за зенитно-ракетно прикритие с бойни възможности, адекватни на съвременните заплахи. В концепцията, като оптимален вариант, е оценен подходът, състоящ се от частична модернизация на наличните ЗРК с поетапна замяна със системи, оперативно съвместими с НАТО.
Освен това е стартирана процедура по разработването на проектна документация за придобиване на нови типове зенитно-ракетно въоръжение, като се планира придобиването на ЗРК със среден и малък обсег на действие в периода 2025-2027 г.;

image

По отношение на модернизацията на наличната техника е планирано до 2021 г. извършване на ремонтни дейности на ЗРК С-300 с опция за последваща модернизация. Конкретните насоки за модернизиране към настоящия момент са свързани с придобиване на тактически линии за пренос на глас и данни и със системата за опознаване „свой – чужд“.

Димитър СТАВРЕВ
Навигирайте с бутоните под снимката, за да разгледате галерията!


ГЕНЕРАЛ ЦАНКО СТОЙКОВ: БЪЛГАРСКИТЕ ВВС - МАЩАБНИ ПРОГРАМИ ЗА РЕМОНТИ, ПОГЛЕД КЪМ БЪДЕЩЕТО С ВВВУ И 3D РАДАРИ (ГАЛЕРИЯ)

ПРЕДИШНА СНИМКА 1/7 СЛЕДВАЩА СНИМКА

loading...

Други публикации


Напиши коментар

Коментари: 7

 1. #1
  Старикъ 18 мар 2019, 13:20
   
  8
   
  9

  Много задачи- искат рацумни, смели и влюбени военни в синя форма!
  Едни ги пращахте зад водота, а други Тук всеодайно работиха и .пишат своята история! МНОГО ИСКАМ ЗА ТЯХНО ДОБРО ТЕ ДА СА СЛЕДВАЩИНЕ ПЪЛКОВОДЦИ!
  ВОЕННИТЕ ВА ЧЕСТА ОСТАВАТ ВСЕ ПО МАЛКО!- пазете се от онези които пишат, борят за Власт, не допускайте недоподготвените и нямащи сили да рабжтят с хората!
  Цанко сега е време да си изпълниш Своя план!- тези по които сега вярваш ще те изпързалят- джур, дс, жур , ... попа!!! Вярвай на кобрата!

 2. #2
  Швейк 18 мар 2019, 16:38
   
  16
   
  5

  Глупчо Бездънски отново се изказа!

 3. #3
  "ВИНОВЕН" ВВСар 18 мар 2019, 18:55
   
  29
   
  0

  МАЙ ДЖЕНЕРАЛ КАКВОТО И ДА КАЖЕ,ЩЕ СИ ОСТАНЕ ПО-СКОРО КАТО ДОБРО ПОЖЕЛАНИЕ...

  ДАЙ БОЖЕ СЛЕДВАЩОТО ПРАВИТЕЛСТВО И РЪКОВОДСТВО НА БА ДА РАЗБЕРЕ,
  ЧЕ КВАЛИФИЦИРАНИТЕ КАДРИ СА ЦЕННИ
  ЗА"армията" ОСОБЕННО ЗА ВВС И ТРЯБВА ТЯХ ДА ЗАДЪРЖИ,
  А НЕ ПРОСТО ДА СЕ ГОНИ БРОЙКАТА ОТ
  щабните калинки, вУйнички,примитиви ,крадци и АПЗета!

 4. #4
  горски 18 мар 2019, 21:27
   
  20
   
  7

  Военно Въздухарски Сили

 5. #5
  БНА 20 мар 2019, 12:27
   
  20
   
  1

  Този Цанко се е научил да говори , като ЗКПЧ.От цялата му гореизложина тирада излиза , че както казваше моят старшина ''въпросът с банята уреден-баня няма да има''...

 6. #6
  полковникът 20 мар 2019, 15:48
   
  4
   
  6

  Интервюто дава необходимите сведения за моментното състояние на ВВС. Щабът на ВВС полага усилия да поддържа въоръжението и военната техника в експлоатационна годност. Разработени са концепции,визии и планове за организационно изграждане и поетапно частично модернизиране на родовете войски с основно внимание на системата за обучение. Ръководството на ВВС грамотно управлява текущите процеси по трансформация на вида ВС и има необходимата поддръжка от държавата за тяхната модернизация с цел пълна оперативна съвместимост с ОВВС-НАТО. Изразеното мнение относно бъдещето на Музея на Авиацията ще окаже негативно въздействие върху военносл. от резерва и запаса, особено на тези, от района на Пловдив.

 7. #7
  ха 21 мар 2019, 17:50
   
  2
   
  2

  Отговор на коментар: #6

  Браво! Полковник, само Вие четете статиите! Отново точен коментар! Поздрави!

Напиши коментар

Задължителни полета*

За реклама

Вход

Запомни ме на това устройство

Регистрирай се

Последни

НАЙ-ЧЕТЕНИ НАЙ-КОМЕНТИРАНИ

Новини от агенция Xinhua

Прочети още
eXTReMe Tracker